Študenti troch bratislavských gymnázií sa päť dní venovali otázke zdrojov energie budúcnosti. Namiesto tradičného vyučovania mali možnosť rozvíjať svoje nápady, diskutovať s odborníkmi o energetike a udržateľnosti, ale aj vyskúšať si simulované voľby. Výsledkom projektu Európa očami mladých je akčný plán, ktorý prezentuje víziu Európy očami študentov.

1383698_765588533467891_225975834_nZa tento jeden týždeň sme sa naučili viac, ako za mesiace v škole”, zhrnuli študenti svoje pocity po absolvovaní workshopov zameraných na európsku energetickú politiku. 25 študentov gymnázií Grösslingová, Juraja Hronca a Svätej Uršule sa v problematike rýchlo zorientovalo. Pomohli im aj hostia z názorovo rozdielnych odvetví – v prípade jadrovej energie sa diskutovalo s Jurajom Šarišským zo spoločnosti ENEL a Pavlom Širokým z organizácie Greenpeace.

 

1376514_10202182975037426_1601302342_nPäť dní práce vyústilo do dvoch vrcholov. Prvým je akčný plán, v ktorom študenti definujú svoju víziu udržateľnej Európy a praktické kroky ako ju dosiahnuť: zameranie na voľný trh, minimalizovanie dotácií v oblasti energetiky a zvýšenie zamestnanosti pomocou podpory malých podnikov. Druhým vrcholom boli piatkové simulované voľby do Európskeho parlamentu. Tým predchádzal vznik fiktívnych politických strán, predstavenie kampane, tvorba portfólia či prezentácie a prejavy študentov, zamerané predovšetkým na energetiku. Voľby svojou účasťou podporili aj samotní poslanci Európskeho parlamentu Eduard Kukan a Katarína Neveďalová či Peter Zsabka zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

1374336_765589123467832_1235090018_nEurópa očami mladých alebo Young Ideas for Europe je iniciatíva Nadácie Roberta Boscha určená pre mladých ľudí vo veku od 15 do 18 rokov. Jej cieľom je vytvoriť medzi európskou mládežou nadšenie pre európsky projekt, zapojiť mladých ľudí do zmysluplného dialógu a dať im šancu vytvoriť svoje vlastné vízie pre Európu. Počas päťdňového projektového týždňa študenti rozvíjajú svoje nápady pre udržateľnú energetiku s cieľom naplniť budúce energetické potreby Európy. Najlepšie nápady z celej Európy sa zlúčia do spoločného akčného plánu „Nová energia pre Európu“ a budú predložené predsedníctvu EÚ a rozhodovacím orgánom v Bruseli.

Od svojho vzniku v roku 2008 umožnila iniciatíva Európa očami mladých zúčastniť sa projektového týždňa viac ako 2200 mladým ľuďom z 27 krajín EÚ.

Zdroj: OZ PDCS