Novembrová Burza skúsenosti sa venovala hľadaniu firemných partnerov. Ako pre svoje dobré nápady získať nápomocného partnera? O svoje skúsenosti sa podelili aj Marcel Zajac z Nadácie Tatra banky a Eduard Marček zo Slovenského centra fundraisingu.

Základné ponaučenie?

Aj partneri sú len ľudia. Netreba sa ich báť, stačí mať jasno v tom koho a prečo chcete osloviť, aké prepojenie je medzi vašim nápadom a potenciálnym partnerom.  Ľudia v spoločnostiach, ktorých chcete osloviť, majú tiež svoje citlivé miesta  – ich životy a komunity ovplyvňujú rovnaké choroby, legislatíva či ponuka voľnočasových aktivít. Preto je dôležité sa zamyslieť a nájsť pre svoj projekt takú spoločnosť a konkrétneho človeka v nej, ktorý má nielen slabosť pre oblasť, ktorej sa venujete, ale aj potrebné rozhodovacie právomoci. Tak ako človek, ktorý má osobnú skúsenosť s rakovinou je náchylnejší podporiť jej výskum, aj spoločnosť, ktorá produkuje napr. energetické nápoje má väčšiu tendenciu podporiť napríklad extrémne športy, než vzdelávací program pre materské školy. Priority a celkovú orientáciu spoločnosti veľmi ľahko zistíte z internetu.

Kde ich nájsť?

IMG_7795Základom je obzrieť sa okolo seba – kto tvorí komunitu, s ktorou váš projekt pracuje? Viete nadviazať spoluprácu s niektorým jej členom, prípadne ich známymi? Nechajte sa odporučiť – osobné prepojenie je najspoľahlivejšie. Tip pre ambicióznych – sledujte príbehy úspešných podnikateľov v médiách zameraných na biznis ako Trend, Profit či Forbes.  Nebojte sa oslovovať prostredníctvom verejne dostupných mailov – relevantné ponuky sa cez asistentky zaručene dostanú do tých správnych uší.

Ak hľadáte partnerov, nezavrhnite ani firmy, ktoré majú vlastné nadácie či nadačné fondy  – neznamená to, že finančnú a inú podporu neudeľujú aj mimo nich. Vo väčších a nadnárodných firmách treba osloviť marketingové, PR či CSR oddelenie (ak nemajú špeciálne sponzoringové). A overená pravda – ak budete robiť svoju prácu dobre, poctivo a budete o nej aj komunikovať, partneri si vás sami nájdu a oslovia. S kým do partnerstva ísť a s kým nie, je na etickom kódexe každej jednej organizácie.

Ako teda na to?

Kľúčom k úspešnému partnerstvu je budovanie vzťahu. Ideálnym začiatkom je návrh spolupráce, do ktorej môže spoločnosť prispieť inak ako finančne – či už svojim odborným know-how (právne, finančné či marketingové poradenstvo) alebo priamo dobrovoľníckou prácou svojich zamestnancov. Práve takýmto partnerstvom sa s firmou bližšie spoznáte a pochopíte akým spôsobom je v organizácii nastavená podpora, aj finančná.

Pri oslovovaní je dôležité nehovoriť len o tom, čo potrebuješ, ale priniesť nápad a svoje autentické nadšenie, ktoré presvedčí partnera, aby sa na vaše potreby spýtal sám. Váš nápad, to aká je vo vašej oblasti situácia a ako ju vašim projektom zmeníte, je kľúčovou informáciou. Prezentuj preto problém, ktorý pomáhate riešiť, nie svoju organizáciu. Partnerov nezaujíma vaša inštitúcia, dôležité je pre nich to, čo sa deje v danej téme.

Trendy vo firemných partnerstvách smerujú práve k inej ako finančnej pomoci – rastie tendencia dávať nefinančné služby a zapájať zamestnancov. Veľa spoločností má jasné tematické zameranie a dlhodobo sa venujú len projektom z určitej oblasti, stačí si nájsť tú svoju.

Ďakujeme hosťom a všetkým účastníkom Burzy skúseností. Najbližšie sa stretneme 4.12.

c)mk, foto: pb