Nezisková organizácia LEAF pripravuje k spusteniu v januári 2014 pilotný ročník výberového mentoringového programu TalentGuide (www.talentguide.sk) pre talentovaných študentov gymnázií a stredných škôl zo Slovenska, na ktorí sa môžu študenti prihlásiť počas novembra.

Program vychádza z presvedčenia, že veľa mladých ľudí na Slovensku má osobnostné predpoklady a nadšenie sa rozvíjať, ale nie vždy má dostatok informácií o možnostiach rozvoja. TalentGuide sa na túto výzvu zameriava a má ambíciu prepájať stredoškolákov s vysokoškolákmi a mladými profesionálmi s cieľom bezplatne poskytovať individuálny mentoring talentovaným stredoškolákom a tým im pomôcť pri hľadaní svojej cesty.

Čo je obsahom TalentGuide

Od Januára 2014 budú vybraným študentom počas šiestich mesiacov k dispozícii mentori, na 2-3 hodiny mesačne. Sú to mladí Slováci, ktorí sa úspešne presadzujú vo svojom obore a môžu byť  vzorom pre ostatných. Jedná sa napríklad o študentov a absolventov vysokých škôl v zahraničí (napr. Cambridge, Oxford, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Stockholm School of Economics a pod.), mladých ľudí z rôznych oblastí (medicína, ekonómia, právo, business, psychológia, informatika a pod.) a z rôznych lokalít (Slovensko, Veľká Británia, Belgicko a iné).

Mentori študentom pomôžu v nasledujúcich oblastiach:

  • Inšpirácia – Čo všetko môžu v živote dosiahnuť?
  • Uplatnenie, prax – Čo študentov čaká po škole? Ako získajú prácu snov?
  • Výber univerzity – Ako sa správne rozhodnúť a ako sa prihlásiť?
  • Rozvoj talentu – Ako nájdu zaujímavé aktivity a projekty už počas strednej školy?

Pre koho je TalentGuide určený

TalentGuide je určený pre študentov gymnázií a stredných škôl, ktorí maturujú najskôr v roku 2015 (preferovaní budú študenti, ktorí maturujú v roku 2016 a neskôr). Výber študentov bude zameraný na tri základné kritériá:

  • excelentnosť (všestranný rozvoj, výnimočnosť v jednej-dvoch oblastiach, líderské vlastnosti),
  • charakternosť (principiálnosť, ľudskosť, úcta k druhým) a
  • angažovanosť (zlepšovanie svojho okolia nad rámec bežných očakávaní).

Odoslanie prihlášok je rozdelené do dvoch kôl – termín prvého kola je 15.11.2013, a termín druhého kola je 30.11.2013. Nakoľko k dispozícií je obmedzený počet mentorov, tak odporúčané je prihlásiť sa v prvom kole, keďže v druhom kole už nemusí byť k dispozícií preferovaný mentor alebo oblasť záujmu. Výsledky výberu študentov a mentoringových párov ohlásime do 15.12.2013 a samotný mentoring oficiálne začne po 1.1.2014.

Viac informácií o TalentGuide, mentoroch a prihláške nájdete na stránke www.talentguide.skwww.leaf.sk/talentguide.

O organizácii LEAF

LEAF je nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Viac informácií nájdete na www.leaf.sk.

Zdroj: Marián Zachar