Dať stredoškolským študentom možnosť uvažovať a diskutovať o veciach, s ktorými sa každodenne stretávajú, ale často nie sú nútení sa nad nimi zamyslieť. Motivovať ich k zvedavosti a chuti získavať informácie a vzdelávať sa. Vytvoriť miesto, ponúknuť čas a pozvať ľudí, ktorí s nimi budú ochotní stráviť pár vyučovacích hodín a podeliť sa o svoj názor v diskusii, ktorá môže týmto mladým pomôcť vytvoriť nový rozmer v ich osobnostnom raste.

Toto sú ciele unikátneho vzdelávacieho programu, ktorý vznikol v tomto školskom  roku na pôde Gymnázia arm. gen. L. Svobodu (GAGLS) v Humennom.

Kolégium GAGLS, ako je program pomenovaný, je prvým projektom svojho druhu na Slovensku. Bývalí študenti gymnázia Jaroslav Varchola (doktorant biofyziky na UPJŠ v Košiciach a mladý spisovateľ) a Peter Belej (študent Masarykovej univerzity v Brne a zamestnanec Rady mládeže Slovenska) prišli s myšlienkou vytvoriť celoročný vzdelávací program pre skupinu študentov, ktorí chcú rozšíriť svoj intelektuálny potenciál a diskutovať o problémoch v spoločnosti.

Tento nápad bol predstavený vedeniu školy, ktoré ho prijalo s nadšením, poskytlo priestory, kde sa jednotlivé stretnutia odohrávajú a uvoľnilo študentov z vyučovania. Vznik Kolégia GAGLS bol inšpirovaný Kolégiom Antona Neuwirtha, ktoré sídli v Ivanke pri Dunaji a ponúka ročný intenzívny program pre vysokoškolákov, ktorého poslaním je formovať myslenie a charaktery mladých ľudí, aby sa z nich stali zodpovední a čestní ľudia.

Kolégium GAGLS navštevuje 23 vybraných študentov tretieho ročníka, ktorý sa raz mesačne stretávajú, aby sa mohli venovať vopred vybranej téme. Skupina je vedená buď už spomínanými  bývalými študentmi alebo sú k jednotlivým stretnutiam prizývaní atraktívni hostia, odborníci na danú tému. Medzi diskutované oblasti patrí úvod do myslenia, úvod do politiky a ekonómie, skutočnosť vs. fikcia, …

Autori projektu chcú raziť takouto formou aktivity novú cestu, ktorou by sa mohli inšpirovať učitelia alebo študenti ktorejkoľvek strednej školy a dať tak možnosť stredoškolákom zakúsiť iný druh získavania vedomostí a poznania, ako im ponúka škola.

V prípade, že niekoho z Vás tento projekt zaujal a chcel by sa o ňom dozvedieť viac alebo ho akýmkoľvek spôsobom podporiť, môže kontaktovať autorov projektu na kolegium.gagls@gmail.com.

Zdroj: Peter Belej