Podľa septembrových čísiel ÚPSVaR je na trhu práce 406 498 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 15,06 percentnú mieru nezamestnanosti. Z toho je 36  398 absolventov a mladistvých, ktorí prácu nemajú a predstavuje to 8,95 percent z celkového počtu nezamestnaných.  Čísla, ktoré mrazia.  Snahou aspoň čiastočne prispieť k riešeniu nezamestnanosti na Slovensku je projekt corobim.sk, ktorý vzišiel z iniciatívy trojice mladých ľudí.  Akú pomoc ponúkajú?

Vzájomná komunikačná sieť

Praxou overené skúsenosti a kvalitne podané  informácie  sú predpokladom správnych rozhodnutí nielen v osobnom, ale aj pracovnom živote. Na webovej stránke www.corobim.sk pripravuje tím profesionálnych ľudí v pravidelných intervaloch motivačné videá, ktoré približujú jednotlivé profesie očami tých, ktorí ich denne vykonávajú. Ich zámerom je vzájomná pomoc pri orientácii sa  na trhu práce. „Ešte dnes si pamätám vlastné tápanie a rozhodovanie sa v štvrtom ročníku strednej školy, čo ďalej, akým smerom ísť. Trvalo mi to 5 rokov,“ vysvetľuje manažérka projektu Zuzana Suchová, „ myslím si, že dnešní mladí ľudia riešia rovnaké otázky a aj keď informácií je na internete dosť,  sú podané nudnou, technickou formou, na rozličných miestach. V každom prípade,  vďaka za ne, lebo v mnohom nám pomáhajú v našom projekte  čo Robím.

Naším cieľom je vybudovať online videoknižnicu zamestnaní, ktorá bude dostupná na pár klikov cez počítač, telefón či tablet. V tejto knižnici budú k dispozícii videá s odpoveďami na otázky, čo robia ľudia na jednotlivých pracovných pozíciách. Jednoducho, reálni ľudia, reálna práca, reálne informácie na jednom mieste.

 Budovanie platformy

Na stránke budú tiež sústredné informácie o najnovších trendoch či požiadavkách zamestnávateľov na kvalitu uchádzačov o zamestnanie. „Spolupracovať pri tom chceme so školami a inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou vzdelávania, zamestnanosti a psychológie,“ vysvetľuje Zuzana Suchová. V blízkej budúcnosti má webstránka slúžiť tiež na prepojenie  študentov s firmami už počas štúdia, napríklad formou stáží, trainee programov či priamo pracovnými pozíciami. „Budeme sa zúčastňovať rôznych kariérnych a študijných veľtrhov. Plánujeme spoluprácu s rôznymi partnerskými organizáciami. V rámci našej propagácie by sme chceli posilniť zodpovednosť mladých ľudí v kariérnom plánovaní, ako im aj napomôcť získať najaktuálnejšie poznatky z oblasti ľudských zdrojov,“ hovorí Suchová.

Podporte projekt

Životaschopný  projekt s cieľom pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí v najdôležitejšej životnej otázke – teda otázke zamestnanosti, sa zapojil do súťaže  ReŠtart Slovensko 2013, v ktorom sa dostal do druhého kola – hlasovania.  „Do reštartu budúcnosti mladých ľudí sa môže zapojiť každý. Podporiť nás s projektom corobim.sk môžu všetci tí, komu sa páči a majú prístup na internet,“ vysvetľuje Z. Suchová a dodáva: ,,Na projekte „čo Robím“ pracujeme tímovo už trištvrte roka. Vidíme v ňom veľký potenciál. Máme dobré ohlasy z korporácií, mimovládnych organizácií a tiež vedeckých inštitúcií. Veľmi nás potešil postup do finále súťaže ReŠtart Slovensko. Veríme, že s pomocou našich priaznivcov a fanúšikov sa môžeme umiestniť v prvej trojke a získať tak potrebné financie na rozvoj projektu.“ Víziou iniciatívy je byť stabilným radcom a pomocníkom na ceste za  zamestnaním a tak aj naplnením profesijných ambícií jednotlivcov.

Zdroj: Kamila Balcová, Čo Robím, foto: Tomáš Halász