Festival vedy a techniky sa i tento rok uskutočnil v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v dňoch 14. – 16. 11. 2013. Túto súťažnú prehliadku vedecko-technických projektov mladých ľudí – žiakov stredných a základných škôl zorganizoval AMAVET  počas prebiehajúceho Týždňa vedy na Slovensku.

O prestíži celoštátnej prehliadky projektostanok_2v mladých vedátorov svedčí i fakt, že záštitu nad týmto podujatím prevzal významný mikrobiológ, vedec, ale hlavne srdečný človek, rodený Slovák žijúci a pôsobiaci v USA, prof. Ján Vilček, držiteľ prestížneho ocenenia za technologický pokrok National Medal of Technology and Innovation, ktoré vo februári 2013 prebral priamo z rúk amerického prezidenta Baracka Obamu. Ján Vilček otvoril podujatie svojim videom, ktorým sa prihovoril všetkým účastníkom podujatia na Otváracom ceremoniáli a i keď sa ho priamo nezúčastnil, vďaka jeho krásnemu príhovoru mali všetci pocit, že je tam s nimi.

Tri dni svoje projekty (celkovo ich bolo 77) obhajovalo spolu 114 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska, ktorých projekty postúpili do celoštátneho kola a mohli sa tak zúčastniť tejto jedinečnej prehliadky.  So svojimi projektmi (13) sa Festivalu vedy a techniky 2013 zúčastnilo aj 27 členov našich partnerských organizácií zo Španielska, Belgicka a Ruskej federácie, čím sa vytvoril priestor na vytvorenie medzinárodných priateľstiev či už tradičnú vzájomnú výmenu skúseností.

detiHmatateľné obrovské nadšenie, snaha i emócie účastníkov ako aj úprimná radosť hodnotiteľov z množstva kvalitne vypracovaných prác a projektov sa niesli celým priebehom podujatia. Podujatie vyvrcholilo zatváracím ceremoniálom, na ktorom sa po oprávnene zdĺhavej porade hodnotiacej komisie predniesli očakávané výsledky. Sme veľmi radi, že sme mohli mnoho projektov oceniť nielen hodnotnými vecnými cenami, oceneniami Prírodovedeckej fakulty UK ako aj dekana tejto fakulty, ale aj cenou  americkej spoločnosti INTEL, cenou Slovenských elektrární, člena skupiny Enel či cenou prof. Jána Vilčeka.

Najväčšími víťazstvami sú určite umiestnenia na medzinárodných súťažiach v Európe a  v USA. Postúpiť sa rozhodla hodnotiaca komisia celkovo 19 súťažiacich so 14 projektmi. Emócie, ktoré zatvárací ceremoniál vyvolal boli také silné, že zasiahli snáď každého, kto sa na ňom nachádzal. Spokojnosť účastníkov, ich učiteľov či rodičov bola pre nás organizátorov tou najväčšou odmenou. A čo sa týka samotných účastníkov, odmenou im je už len účasť na Festivale vedy a techniky, pretože ich učí nebáť sa vystúpiť z radov, tvoriť, experimentovať, zlepšovať sa a bojovať o svoje miesto medzi najlepšími mladými vedcami z celého sveta, takisto ako je hnacou silou pre nás a presvedčením o tom, že organizovať takéto podujatia sa naozaj oplatí.

Prehľad o vecne ocenených projektoch ako aj postupoch  na zahraničné súťaže nájdete  na festivalvedy.sk.

Zdroj: Bronislava Czinegeová