Ambasádori sú poväčšine vymenovaní zpomedzi diplomatov a už vôbec nieje časté, že sa ambasádormi stávajú mladí ľudia, ktorí študuju na univerzite. Avšak traja mladí študenti z Bratislavy, Martina a Nitry, ktorí študujú v Dánsku, sú špeciálny prípad. Tento rok im bol pridelený titul „Youth Goodwill Ambassador of Denmark“.  Ich prácou je podporovať výmenné programy do Dánska ako aj rozvíjať medzikultúrne znalosti a kariérne príležitosti v tejto krajine. „Je to veľká česť a veľmi vyrušujúca príležitosť!“, hovoria novo vymenovaní mladí ambasádori, Alexandra, Lucia a Pavol.

Členovia „Team Slovakia“, ako sa radi nazývajú, Alexandra (20), Lucia (22) a Pavol (23) študujú rozličné odbory, pochádzajú z iných miest na Slovensku, no zhodnú sa v jednom, štúdium v Dánsku je naozaj jedinečné!

Dôvodom prečo som si vybrala Dánsko pre moje štúdium bola vysoká kvalita univerzít, no po mojom príchode som zitila, že to nie je len o tom! Dánsko mi otvorilo dvere plné úžasných príležitostí, či už v osobnom alebo profesionálnom živote. Veľmi sa mi páčí ich jedinečný životný štýl ako aj vľúdny a nápomocný ľudia čo tu žijú. Po roku v tejto krajine sa nebojím povedať, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote,” hovorí Alexandra.

dansko 2Miesto pre talenty

Dánsko je malá krajina, často uznávaná ako najšťastnejšia krajina sveta s vysokou kvalitou školstva a unikátnym sociálnym systémom. Dánsko je taktiež známe ako globálny líder v innovácií, zlenej energií a vysokým HDP. Medzi najznámejšie Dánske firmy patrí napríklad veľmi známe LEGO alebo najväčšií sprostredkuvávateľ lodnej dopravy na svete MAERSK.

Podľa Dánskej „Economic Council of the Labour Movement (ECLM)“, Dánske spoločnosti budú mať do už do roku 2020 nedostatok o skoro 21,000 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním. Takže ak si chce Dánsko udržať svoju pozíciu globálneho lídra v inovacií, musí si prilákať medzinárodné talenty.

Odísť za hranice nie je vždy jednoduché, ale je to skvelá životná skúsenosť, ktorá človeka donúti vyliezť zo svojej ‘zóny pohodlia’ a začať sa pozerať na svet z odlišnej perspektívy ako som bola zvyknutá. Verím, že moja skúsenosť bude jedného dňa veľkým prinosom aj pre Slovensko,” hovorí Lucia.

S Youth Goodwill Ambassador Corps sa snažíme angažovať medzinárodné talenty z celého sveta. V dnešnej globálnej ekonomike, prúd talentov z celeho sveta je obrovský budič medzikultúrnej výmeny, innovácie a exportu. S úzkou spoluprácov sa snažíme spojiť Dánsko s ich domovskými krajinami na face-to-face báze, čo už teraz prináša vynikajúce výsledky,” hovorí Dánsky Minister Školstva Morten Østergaard.

dansko 1Lákadlá štúdia v Dánsku

Pokiaľ ide o štúdium v Dánsku, „Team Slovakia“ spolu s ostatnými medzinárodnými študentmi opisuje vysokú kvalitu života, učebné metódy a akademický štandard, ktorý si Dánske univerzity držia, ale aj unikátne programy, ktoré pokúkajú ako jeden z hlavných dôvodov na štúdium v tejto krajine.

V Dánsku upútal moju pozornosť práve jeden, v tej dobe ešte netradičný predmet, ktorý mi umožnil skombinovať teoretické vedomosti so skutočnými pracovnými výzvami, nakoľko momentálne pracujem ako Category Management Assistant pre inžiniersku firmu, ktorá je svetovým lídrom v oblasti minerálov a cementu. Práve Dánske prostredie mi poskytuje nesmiernu rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, čo samozrejme prispieva ku zdravému osobnostnému rozvoju ako aj k zábave popri štúdiu,” hovorí Pavol.

The Youth Goodwill Ambassador Corps is founded by Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen and the Danish Agency for Universities and Internationalisation. Partner institutions include Copenhagen University, Aarhus University, Aalborg University, Copenhagen Business School and the Technical University of Denmark. The program is supported by the Branding Denmark Fund as well as Karl Pedersen og Hustrus Industrifond and Industriens Arbejdsgivere in Copenhagen, both administered by the Confederation of Danish Industries (DI).

Zdroj: Alexandra Neczilová