Únia európskych federalistov (UEF) so sídlom v Bruseli je nadnárodná mimovládna organizácia založená v roku 1946. V súčasnosti združuje 22 národných organizácií a spolu s Mladými európskymi federalistami má viac ako 30 000 členov naprieč celou Európou. UEF je autonómne hnutie a nie je spojené so žiadnou politickou stranou. Snaží sa spolupracovať so všetkými organizáciami, politickými stranami, európskymi a národnými inštitúciami.

V roku 2013 bola založená Únia európskych federalistov na Slovensku. Čestným predsedom sa stala doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. Na XXIV. kongrese Union of European federalists, ktorý sa konal minulý týždeň v Berlíne, bola slovenská organizácia prijatá za pozorovateľa v nadnárodnej UEF. Za pozorovateľa bola prijatá rovnako aj maďarská federalistická organizácia UEF Hungary.

04 kongresXXIV. Kongres UEF v Berlíne

XXIV. Kongres Union of European federalists, ktorý sa konal 16.-17. novembra v Berlíne, otvoril nemecký minister zahraničných vecí Guido Westerwelle s prejavom o budúcnosti Európskej únie a o úlohe Nemecka v Európe.

Za nového prezidenta UEF bol zvolený poslanec Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu a predseda Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu Elmar Brok. Prejavom zameraným proti anti-európskemu populizmu presvedčil o správnosti voľby publikum skladajúce sa z viac ako 200 delegátov z celej Európy.

Tí ľudia, ktorí vyzývajú k oživeniu národa a rečnia proti Európskej únii, nie sú euroskeptici, ale anti-historici. Nikdy v dejinách nebol nacionalizmom vyriešený žiadny medzinárodný problém.“

06 Andrew DuffProstredníctvom videozáznamu poďakoval predseda Európskej komisie José Manuel Barroso odchádzajúcemu prezidentovi UEF Andrew Duffovi za prácu, ktorú vykonal v priebehu posledných piatich rokov. Andrew Duff vo svojom poslednom prejave, okrem iného, vyzval federalistické hnutie na boj proti „Cameronovmu defétistickému projektu, ktorého výsledkom môže byť len oslabená a nejednotná konfederácia národných štátov.“ Zdôraznil, že pri súčasných výzvach a pri budovaní bankovej a fiškálnej únie musí byť únia riadená federálnou vládou. Občania sa   stotožnia s cieľmi a hodnotami Európskej únie v momente, keď bude model fungovania jej inštitúcií transparentný, demokratický a efektívny. Federatívne usporiadanie by malo jasne vymedziť zodpovednosť za rozhodovacie procesy v  EÚ.

Zdroj: JEF Slovakia