Projekt corobim.sk sa zameriava na pomoc mladým ľuďom pri výbere povolania a s tým súvisiaceho štúdia. O pocitoch po uverejnení výsledkov, ďalšej práci na projekte a víziach do budúcnosti sme sa porozprávali so Zuzanou Suchovou, manažérkou projektu.

Zapojili ste sa s projektom corobim.sk  do súťaže ReŠtart Slovensko 2013, ktorý je určený pre aktívnych občanov, študentov, mimovládne organizácie, neformálne skupiny, či startupistov, ktorí by radi rozbehli verejnoprospešný projekt v oblasti transparentnosti  a efektívnosti spravovania vecí verejných, či podpory právneho štátu v rozličných oblastiach. Získali ste tretie miesto v súťaži ako aj Cenu Nadácie Orange. Aké sú vaše prvé pocity po udelení cien?

Naše pocity sú neopísateľné. Sme šťastní,  unavení a cítime veľkú zodpovednosť. Celé vyhodnotenie bolo napínavé až do posledných minút. Deň pred ním nás v hlasovaní predbehol iný projekt o 100 hlasov. Nevzdali sme sa a na popud kamaráta sme zabojovali a získali darcov, ktorí svojim darom už od 1 eura mali možnosť dať hlasy dva. Cena Nadácie Orange nás veľmi prekvapila, nečakali sme ju. Chcem sa zo srdca poďakovať všetkým, ktorí boli spolu s nami zapálení pre dobrú vec a vydržali to s nami.

Vašou snahou je pomáhať mladým ľuďom s výberom povolania a s tým súvisiaceho štúdia. Chcete napomôcť znížiť nezamestnanosť absolventov.  Akými prostriedkami?

Tých prostriedkov je niekoľko. Sú to kariérne videá v podobe rozprávania zamestnancov, živnostníkov, remeselníkov, športovcov, hercov a pokojne aj politikov o aktuálnej práci, ktorú vykonávajú. Tieto videá majú jednotnú štruktúru, aby si jednotlivé povolania boli navzájom rovné. S pribúdajúcimi videami plánujeme vytvoriť aplikáciu, ktorá uľahčí orientáciu medzi nimi.

Pomocou iného nástroja chceme už teraz zapojiť mladých ľudí, aby aktívne rozmýšľali nad svojou kariérou. Opäť ide o aplikáciu pomocou ktorej užívateľ dostane odpoveď, na aké povolania sa hodí. Buď sa mu zobrazia videá z našej knižnice, alebo bude vyzvaný, aby také videá pre nás pomocou tejto aplikácie natočil. Tým sa viac dozvie o povolaniach, stretne reálne človeka, ktorý ho vykonáva.

Chceme vytvoriť“ Klub čo Robím“ z korporácií, podnikateľov, živnostníkov, ktorým záleží na spoluvytváraní vhodných podmienok pre uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce, a tým na zlepšení celospoločenskej situácie v našej krajine.

Rokujeme o nadviazaní spolupráce s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú školstvu, zamestnanosti, psychológii. Samozrejme, nemôžeme vynechať osvetu prostredníctvom komunikácie s verejnosťou.

 Čo hovoria aktuálne čísla o výške nezamestnanosti na Slovensku a ktoré skupiny sú najviac postihnuté?

Podľa októbrových čísiel ÚPSVaR je na trhu práce 402 505 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 13,66 percentnú mieru nezamestnanosti. Z toho je 35  523 absolventov a mladistvých, ktorí prácu nemajú a predstavuje to 8,83 percent z celkového počtu nezamestnaných.

Naším cieľom je pomôcť práve tejto skupine mladých ľudí tým, že budeme pripravovať kariérne videá, sledovať trendy, požiadavky zamestnávateľov na kvalitu uchádzačov. Spolupracovať pri tom chceme so školami a inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou vzdelávania, zamestnanosti a psychológie.

Do akej miery je z vášho pohľadu kariérne plánovanie dôležité a čo všetko by malo zahŕňať?

Kariérne plánovanie chápem ako plánovanie pracovného života. Veľké korporácie majú vypracované takéto programy, aby čo najlepšie využili potenciál zamestnanca a zároveň ho tým motivovali. Podstata je v zladení prianí a očakávaní zamestnanca a potrieb firmy.

 Pre ktoré cieľové skupiny je váš portál určený, nájdu tu návštevníci rady a motiváciu?

My vidíme dve dôležité cieľové skupiny. Prvou sú tzv. používatelia, teda žiaci, študenti, rodičia, školy, výchovní poradcovia, centrá voľného času, poradenské centrá, verejnosť. Druhou a tiež veľmi dôležitou skupinou,  sú zákazníci, medzi ktorých patria firmy, inštitúcie, vedci, podnikatelia, živnostníci, športovci, herci, politici…

 Akým smerom chcete projekt rozvíjať do budúcnosti?

Budeme pilne rozširovať našu online videoknižnicu povolaní, na základe ktorých vytvoríme “párovaciu aplikáciu”, ktorá po vyplnení odpovedí návštevníkom webovej stránky ukáže videá s povolaniami, na ktoré sa hodia. Naša webstránka bude slúžiť aj na prepojenie študentov s firmami, ich spoluprácu už počas štúdia, napríklad formou stáží, trainee programov či priamo pracovnými pozíciami. Budeme sa zúčastňovať rôznych kariérnych a študijných veľtrhov. Plánujeme spoluprácu s rôznymi partnerskými organizáciami. V rámci našej propagácie by sme chceli posilniť zodpovednosť mladých ľudí v kariérnom plánovaní, ako im aj napomôcť získať najaktuálnejšie poznatky z oblasti ľudských zdrojov.

Zdroj: Kamila Balcová, foto Mária Candráková