JEF Slovakia je presvedčený, že ukrajinská vláda usiluje radšej o krátkodobé ekonomické záujmy než skutočné záujmy svojich občanov, keď sa odvracia od Európy. Budúcnosť Ukrajiny je a musí zostať európska.

“Hoci rozumieme krehkej geopolitickej situácii krajiny, najmä s ohľadom na hospodársku politiku, je naším úprimným presvedčením, že toto rozhodnutie povedie skôr k vzniku ďalších problémov ako k ich vyriešeniu”, vysvetľuje Norbert Kucharík, prezident JEF Slovakia.
JEF Slovakia súcití s pocitmi a názormi protestantov v Ukrajine a zdieľa ich túžbu stať sa časťou silnej a jednotnej Európy. Navyše, JEF Slovakia jednoznačne odsudzuje konflikty medzi protestujúcimi Ukrajincami a policajnými zložkami počas demonštrácii.

JEF Slovakia dúfa, že hlas ukrajinských občanov bude mať zmysluplný a významný efekt na budúce rozhodovanie inštitúcií v krajine.
“Žiadame ukrajinskú vládu o revidovanie jej rozhodnutia a naliehame na EÚ a Ukrajinu s cieľom vytvoriť komplexné, silné a rovné partnerstvo založené na demokratických hodnotách a vzájomnom rešpekte, so spoločných cieľom, ktorým je Európa založená na miere a prosperite” , dodáva prezidentka Mladých európskych federalistov (JEF Europe) so sídlom v Bruseli Pauline Gessant.

Zdroj: JEF Slovakia, foto: mac_ivan, flickr