Hovorí sa, že najlepšie veci v živote sú tie, ktoré sú zadarmo. Môžeme byť hrdí na to, že v Trnavskom kraji máme veľa takých ľudí, ktorí nie len že s touto vetou súhlasia, ale sú s ňou naplno aj vžití. Dôkazom toho, že to tak naozaj je, bol siedmy ročník podujatia Animátor roka. V sobotu 21.12.2012 sa v trnavskom kine Hviezda stretli sympatizanti dobrovoľníckej práce s deťmi a mládežou, aby spoločne ocenili prácu a námahu tých, ktorí si to najviac zaslúžia.

AnimátorRoka13-112Víťazná pätica

Oceňovanie prebiehalo v piatich kategóriách. V kategórií animátor – celoživotné dielo získala ocenenie Anna Oravcová, ktorú nominoval Slovenský skauting, 80. zbor z Piešťan. Sestra Nina, ako Annu oslovujú všetci skauti zasvätila skautingu celý život. Deťom a mládeži sa venuje už 50 rokov a momentálne zastáva funkciu zborovej vodkyne. Cenu v kategórií animátor – senior si prevzal salezián Bohumil Piešťanský, ktorého nominovalo občianske združenie Domka – stredisko Trnava. Bohuš je všestranne nadanou osobnosťou. Vie čo je práca v montérkach, hráva s mladými futbal, realizuje pre nich rôzne voľno-časové podujatia, no neuspokojí sa s povrchnosťou. Je veľmi hlbokým a duchovne založeným človekom a snaží sa šíriť odkaz Jána Bosca aj súčasným mladým. Najmladšia ocenená bola Gabriela Halánová zo Šúroviec, ktorá získala cenu v kategórií animátor – junior. Gabika je veľmi aktívnou študentkou Gymnázia Angely Merici v Trnave. Popri školských povinnostiach sa stíha venovať druhým v organizácii eRko a ZKSM. Na rad prišlo aj oceňovanie samospráv, ktoré aktívne podporujú deti a mládež. Cenu v kategórií Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži získala obec Bučany a mesto Dunajská Streda.

AnimátorRoka13-143Galaprogram bol popretkávaný vystúpením viacerých hudobných telies, ako napríklad kapela Boom, spevácky zbor Cantica Nova. Program spestrila tiež speváčka Barbora Martinkovičová. Divákom sa predviedli aj tanečníci z KTŠ Tirnavia a najväčší potlesk zožal zahraničný hosť zo St. Peterburgu Eva Aibazová a Maskim Anukhin s ich piesočnou animáciou.

Siedmy ročník podujatia s názvom Animátor roka organizovalo Združenie pre podporu deti a mládeže v Trnavskom kraji, ktoré je zriadené Trnavským samosprávnym krajom a Radou mládeže Trnavského kraja. Zámerom organizátora je zviditeľňovať dobrovoľnícku prácu s deťmi a mládežou a šíriť myšlienky filantropie v Trnavskom regióne.

Zdroj: Andrej Skala, foto: František Halás