Rok 2013 sa schyľuje k záveru a s ním sa blíži aj 3. ročník slávnostného vyhlásenia Dobrovoľníka roka Trenčianskeho kraja. Toto podujatie sa podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch nesie v duchu ocenenia najaktívnejších a najprospešnejších dobrovoľníkov v regióne za uplynulý rok. Hlasovanie prebieha online, prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Podobne ako v minulých rokoch, aj v tomto budú nezávislí členovia komisie vyberať z radov nominovaných dobrovoľníkov do 4 kategórií:dobrovolnik

  • Ekológia (ochrana a obnova životného prostredia a verejných priestorov)
  • Sociálna oblasť (pomoc znevýhodneným, seniorom, zdravotne postihnutým a podobne)
  • Výchovná činnosť (práca s deťmi a mládežou)
  • Osveta a kultúra (participácia, kultúrne aktivity, obnova pamiatok, …)

Ak vo vašom okolí poznáte niekoho, kto by si podľa Vášho uváženia zaslúžil byť nositeľom tohto ocenenia, neváhajte a vyplňte nomináciu v jednej z daných kategórií na DRTNK 2013.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke podujatia www.dobrovolnik.org. Nominácie je možné predložiť do 31. januára 2014.

V prípade otázok sa môžete obrátiť mailom na 2013@dobrovolnik.org alebo  trencin@jefslovakia.eu.

Zdroj: JEF Slovakia