Finančná skupina AXA doteraz rozdelila v troch ročníkoch grantového programu takmer 60 000 eur. Fond podporuje mladé talenty do 26 rokov a je určený pre študentov vysokých, stredných aj základných škôl. „Týmto grantovým programom sa snažíme pomôcť mladým ľuďom, ktorí dosahujú v štúdiu skvelé výsledky a zároveň majú obrovský potenciál na ďalší osobný rozvoj. Podporujeme vytváranie zmysluplných a užitočných projektov, ktoré nám v budúcnosti možno uľahčia život,“ uviedla Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa finančnej skupiny AXA na Slovensku. V treťom ročníku AXA ocenila 11 mladých ľudí, z nich viac odvahy a iniciatívy svojím zastúpením ukázali dievčatá. „Teší ma záujem mladých ľudí nielen o spoločenské, ale aj o prírodné vedy. Ich odhodlanie pracovať na sebe oceňujem. Som rád, že aj takýmto spôsobom sa im uľahčí cesta za ich snami,“ povedal  významný slovenský jadrový fyzik Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.

AXA fond umožní budúcim mladým vedcom získať potrebné finančné prostriedky na zaujímavé projekty z oblasti vzdelávania, prírodných, či humanitných vied. Finančnú čiastku môžu študenti čerpať aj na technické a komunikačné zabezpečenie realizácie projektu, alebo účasť na vedeckých konferenciách a seminároch. Študenti však musia mať výborný študijný prospech, preukázať sa účasťou na olympiádach, súťažiach, angažovať sa v záujmových činnostiach.

Tohtoroční laureáti chIMG_3307LQcú, okrem štúdia na zahraničných univerzitách, zdokonaľovať svoje jazykové zručnosti, venovať sa výskumu politickej kultúry, zahraničným vzťahom, výskumnej práci v oblasti organickej fotochémie i fyziky. Cieľom jedného z podporených projektov s názvom Fyzika na kolesách je zatraktívniť vysokoškolské štúdium v tejto oblasti pre stredoškolákov. Oblasť biológie je zastúpená projektom o výskume vplyvu ultrazvuku na stuhnutú Achillovu šľachu a ďalšie zapálené šľachy. V rámci rozvoja multimediálneho umenia fond podporí spevácku hviezdu a jej hru na husliach, ako aj výtvarné talenty a výrobu dokumentárneho filmu na tému rodina, v štyroch príbehoch mladých dievčat z detského domova.

Viac informácií o podmienkach grantového programu nájdete na www.axafond.sk  alebo facebook.com/AXASlovensko.

Zdroj: Jana Tarčáková Janičová, AXA SR