Na Celoslovenskej  rade ZKSM sa stretlo sa 50 vedúcich oblastných centier (OC), dobrovoľníkov a zamestnancov združenia. Priestor bol na dôležité rozhodnutia, pozvanie do nových projektov aj oddychový čas.

Počas tohto roka ponúka ZKSM spoločenstvám možnosť získať finančné prostriedky v rámci interného grantového programu. Na CSR ho predstavila vedúcim Eva Neubauerová, autorka tejto myšlienky. „Chceme tak povzbudiť našich členov, aby okrem pravidelných aktivít, ktoré vo svojich spoločenstvách robia, sa nebáli priniesť do svojich farností či obcí niečo nové,“ vysvetlila. V rámci interného grantového programu združenie podporí aktivity v oblasti sieťovania spoločenstiev, zapojenia znevýhodnených skupín do mládežníckych aktivít a podpory dobrovoľníctva. „Skvelý priestor na dobrovoľníctvo bude tento rok, kedy Rada mládeže Slovenska organizuje dobrovoľnícky maratón pod názvom 72 hodín. Po skvelej skúsenosti s týmto projektom z roku 2012 chceme do neho pozvať naše spoločenstvá aj tento rok,“ dodala Neubauerová.

Sobotný program Celoslovenskej rady ZKSM patril dôležitým rokovaniam, priestor bol aj na informovanie o aktuálnych projektoch ZKSM. Vedúci oblastných centier schválili dvoch nových vedúcich. V Trnave prijal pozvanie do dobrovoľníctva v oblastnom centre Ľubomír Petrek a v OC Nové Zámky Zuzana Podobová. „Vedúcich sme informovali aj o novom programe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názvom Podpora, ktorý nahradí niekoľkoročný program Adam. Táto novinka prinesie so sebou viacero zmien, o ktorých budeme našich členov priebežne informovať,“ uviedla Lea Hagovská, výkonná riaditeľka ZKSM.

Počas víkendu vytvorili organizátori priestor aj na budovanie vzťahov a zábavné aktivity. „ Tešíme sa, že čoraz viac vedúcich OC má záujem prichádzať aj na neoficiálne časti programu, kedy pre nich pripravujeme rôzne worskopy, hry a výlety. Naše vzťahy tak naberajú oveľa priateľskejší charakter,“ povedala Lea Hagovská.

Zdroj: ZKSM

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa už viac ako dvadsať rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patrí kampaň Adoptuj si politika, evanjelizačný projekt Godzone či nový projekt sieťovania Lifenet.