Nezamestnanosť mladých je často diskutovaným problémom, ktorému sa na tomto webe venujeme aj my. Zdanlivo bezútešná situácia však má riešenia – a jedným z nich môžu byť aj samotní mladí ľudia. Netreba čakať, kým nás niekto zamestná – pracovné miesto si môžeme vytvoriť sami, dokonca zamestnať aj ďalších svojich rovesníkov a popri tom ešte aj meniť svet. Áno, odpoveďou na kritickú nezamestnanosť mladých môže byť podnikanie!

Práve zakladanie vlastných podnikov sa zdá byť riešením nedostatku práce pre mladých, ktoré horúco diskutujú medzinárodné organizácie, politici i ekonomické médiá. V magazíne Forbes sa napríklad môžete dočítať:

Kým učíme ľudí ako byť lepšími zamestnancami, mali by sme tiež investovať do ich podnikateľského a inovátorského zmýšľania a schopností. Rozvíjanie schopnosti rozpoznať príležitosť a vybavenie mladých nástrojmi na ich využitie im umožňuje rozhodovať o svojej budúcnosti spôsobom, ktorý priamo prepája vzdelanie a úspech v reálnom živote.

Článok ďalej odkazuje na výskum programu NFTE, ktorý uvádza, že mladí, ktorí prešli podnikateľským tréningom, zostali dlhšie na školách, boli viac zamestnaní a zarábali viac ako tí, ktorí svoje podnikateľské schopnosti nerozvíjali.

Tvoj názor vypočutý v Európe

Európska únia sa téme podnikania ako riešenia nezamestnanosti mladých venuje tiež. A práve teraz sa môžeš aj ty podeliť o svoj názor – v krátkom dotazníku povedať Európskej komisii ako vidíš túto problematiku ty. Môžeš tak ovplyvniť mládežnícku politiku EÚ a ukázať, čo si myslíš o možnostiach mladých Európanov podnikať. Stačí kliknúť a odpovedať.

Dotazník bol vypracovaný kvôli projektu s názvom Štruktúrovaný dialóg, ktorý zastrešuje Európska komisia. Jeho hlavným cieľom je zisťovať názory mladých ľudí na problémy, ktorým čelia a ktoré sami vnímajú. Zároveň priamo podporuje participáciu mladých ľudí na veciach verejných a vytvára priestor na diskusiu medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík o rôznych témach.

c)mk, foto: moriza, flickr