Mládežnícka delegátka Hana Skljarszka reprezentovala mladých Slovákov a Slovenky na zasadnutí OSN v New Yorku. Tú najpodstatnejšiu časť svojej delegátskej úlohy však začína práve dnes – prvým oficiálnym turné. Počas nasledujúceho týždňa Hana navštívi šesť stredných škôl na Východnom Slovensku, kde bude so žiakmi diskutovať o tom, ako vnímajú súčasný systém vzdelávania.

Cieľom diskusii na školách je získať obraz o predstavách, trápeniach a nápadoch školákov. Po viacerých prednáškach na rôznych vysokých školách tak Hana bude diskutovať o ich potrebách a možnostiach aj s tými najmladšími zástupcami novej generácie. Priamy kontakt s mladými, ktorí sú ešte stále súčasťou vzdelávacieho procesu a výpovede „z prvej ruky” sú podľa Hany tou najlepšou cestou, ako pochopiť problémy mladých a možnosti ich riešenia.

Hana postupne navštívi:

10.2.2014    Gymnázium A. Prídavka, Sabinov

11.2.2014    Súkromná spojená škola Starozágorská, Košice

Gymnázium Poštová, Košice

12.2.2014    Súkromná spojená škola Starozágorská, Košice

Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce

13.2.2014    Gymnázium Alejová, Košice

14.2.2014    Gymnázium Snina

c)Michal Adam, mk foto:Katarína Erdélyiová