Sokratov inštitút je ročné štúdium pre mladých, počas ktorého rozvíjajú svoje holistické uchopenie súčasných environmentálnych problémov.  Pre 21 vybraných študentov slovenských vysokých škôl pripravili 10 štvordňových workshopov so slovenskými a európskymi osobnosťami, ktoré reprezentujú nové pohľady na environmentálne, ekonomické, politické aj sociálne témy, pričom prednášajúci boli vybraní tak, aby pokryli komplexné témy a výzvy súčasnosti. Študenti Sokratovho inštitútu sú vedení známymi lektormi zo Švajčiarska, Fínska, Českej republiky a Slovenska.

Mikroprojekty – riešenie problémov prakticky

Vďaka Blokovému grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce môžu študenti Sokratovho inštitútu v Centre enviromentálnej a etickej výchovy Živicia realizovať mikroprojekty v environmentálnej i sociálnej oblasti.

Mikroprojekty tematicky vychádzajú z workshopov a vďaka nim študenti prenesú teóriu do praxe. „Mikroprojekty sú ukážkou schopností nás študentov riešiť konkrétne problémy. Umožňujú nám realizovať sa aj prakticky – osobne ma môj projekt, lektorovanie a príprava metodických materiálov pre program Zelená škola, veľmi posunul a už teraz (po pol roku) môžem povedať, že som sa veľa naučil,“ vysvetľuje Ján Supuka, študent Sokratovho inštitútu. Realizácia mikroprojektov prebieha od októbra 2013 do júna 2014. Ján dodáva, že „veľmi veľa sa učíme výmenou skúseností navzájom medzi študentmi a vzájomnou pomocou, tiež sú nám neustále k dispozícií organizátori zo Živice a TUZVO. Pomáhajú nám aj lektori konzultáciami projektov na workshopoch, ako napr. Marie Stracenská, ktorá nám radila ako propagovať svoje projekty. Pre mňa je cieľom mikroprojektov si riešenie problémov aj reálne vyskúšať, nielen sa o tom rozprávať.“

Realizované mikroprojekty sú tematicky rôznorodé. Ide napr. o zber a výmenu barlí a iných kompenzačných pomôcok v bratislavských nemocniciach, keďže mnohí ľudia majú doma barle, protézy a iné kompenzačné pomôcky, ktoré už nepotrebujú. Študentka pripravila projekt, pomocou ktorého sa tieto predmety dostanú k ľuďom, ktorí ich potrebujú najviac, a inak by na ne dlho čakali, prípadne za ne platili museli veľa zaplatiť. Jeden zo študentov, ktorý strávil pol roka s kastou nedotknuteľných v Indii, sa rozhodol, že zorganizuje výstavu vlastných fotiek, ktorá Slovákom priblíži ťažké osudy tejto skupiny ľudí na okraji indickej spoločnosti. Výstavy budú prebiehať v Bratislave, Banskej Bystrici a Žiline.

Viac informácii o projekte nájdete na  www.zivica.sk, www.sokratovinstitut.sk.

Zdroj: Nadácia Ekopolis, foto fb Sokratov inštitút