Možno ste už zachytili dobrovoľnícky program organizácie LEAF, ktorý neziskovým organizáciám sprostredkuje šikovných mladých profesionálov, ktorí na určití obdobie neziskovke pomáhajú ako dobrovoľníci. Bližšie informácie o tom, ako program funguje, nám povedala Mirka Rusnoková z LEAF-u.

Ako funguje váš dobrovoľnícky program?

Program expertného dobrovoľníctva funguje od júna 2013, takže veľa vecí sa ešte formuje tým, ako sa učíme. V princípe však funguje cez prepájanie mladých profesionálov s neziskovými organizáciami. S neziskovakami najprv vytvoríme zaujímavé dobrovoľnícke pozície, kde dobrovoľník môže využiť svoje profesijné či osobné schopnosti a zručnosti. Príklady takýchto rolí sú napríklad poradenstvo pri tvorbe biznis plánu, tvorba komunikačnej stratégie či mentorovanie jedného z lídrov organizácie. Následne pozície propagujeme medzi talentami vo firmách a mladými pracujúcimi či podnikateľmi. Prihlásených vyberáme, a nakoniec nezisková organizácia urobí finálne rozhodnutie, ktorý dobrovoľník, alebo dobrovoľníci, si s nimi najlepšie sadol. Počas celého priebehu spolupráce sme priebežne v kontakte aj s organizáciou aj s dobrovoľníkom, a snažíme sa im pomáhať, aby ich spolupráca prebiehala úspešne.

Čo musí spĺňať organizácia, aby sa mohla do programu zapojiť?

Kľúčové pre mladého profesionála je prísť do etablovanej organizácie, ktorá má lídrov, ktorí mu najmä v prvých týždňoch až mesiacoch vedia intenzívne pomáhať spoznať organizáciu a jej ciele, zapojiť sa do tímu a získať prehľad o aktivitách a hlavných potrebách. Preto sa snažíme vyberať organizácie už s istou históriou, kvalitou aktivít a stabilným tímom. Kľúčové pre nás je, aby organizácia vedela dobre definovať problém, ktorý má dobrovoľník, či dobrovoľnícky tím riešiť. A samozrejme aj ich kapacita sa dobrovoľníkovi intenzívne venovať.

Zatiaľ sme to hlavne my, ktorí sa obraciame na organizácie a snažíme sa im ponúknuť náš program. Veľa energie sme venovali tento rok rozhovorom neziskovkami a príprave dobrovoľníckych rolí spoločne s nimi.  Do budúcna veríme, že sa neziskové organizácie budú aj samé na nás obracať a navrhovať nám konkrétne dobrovoľnícke roly.

Čo môže organizácia prostredníctvom vášho programu získať?

Organizácia môže získať rady, profesionálny prístup a nadšenie mladého šikovného človeka. Môže získať podnety pre svoje rozmýšľanie, o ktorých možno ešte netušila. A tiež niekedy uvidí svoj problém v novom svetle. Cenným prínosom je podľa mňa aj skúsenosť  so zadávaním úlohy top talentovanému a motivovanému človeku, ktorý si stále žiada viac práce a úloh :).

Ako sa možno stať dobrovoľníkom vo vašom programe?

Dobrovoľníkom v našom programe sa môžete stať tak, že si nájdete rolu, ktorá vás zaujíma na www.leaf.sk/dobrovolnictvo a zaregistrujete sa. Najbližšie bude registrácia otvorená od 3.3.2014, a bude možné vybrať si z takmer 50 dobrovoľníckych rolí vo viac ako 25 organizáciách. S kandidátmi na dobrovoľnícke roly si najprv zavoláme, a v úspešnom prípade sa s nimi stretneme, už za prítomnosti neziskovej organizácie. Finálne rozhodnutie o spolupráci je na nej. Zatiaľ máme skúsenosť, že vhodní kandidáti vždy našli rolu v neziskovke, a veľmi málo z výberového procesu vypadlo.

Aký je prínos programu pre dobrovoľníkov?

Prínos programu pre dobrovoľníkov je pre nás veľmi dôležitý a usilovne pracujeme na tom, aby sme ho zvyšovali a zároveň dokumentovali. Jedným z hlavným prínosov je spoznanie neziskového sektora, novej organizácie a zaujímavých ľudí. Tiež mnohí dobrovoľníci hovoria o pocite naplnenia a radosti z toho, že môžu pomáhať a tvorivo sa realizovať. V neposlednom rade sa dobrovoľníci veľa učia o sebe, keď sú konfrontovaní s náročnejšími situáciami. Myslím, že neziskové prostredie je zaujímavé prostredie pre ľudí, ktorí sa neboja improvizovania, vedia sa zorientovať v probléme a aktívne sa zapojiť do jeho riešenia. Okrem toho sa snažíme postupne tvoriť komunitu dobrovoľníkov z nášho programu, a zdá sa, že navzájom sa majú čím inšpirovať a pomôcť si v dobrovoľníctve i v práci.

Prečo považujete za dôležité zapájať mladých profesionálov do neziskových iniciatív?

V LEAF si želáme, aby na Slovensku bolo viac osobností, ktoré preukazujú pevný charakter, excelujú v tom, čo robia, sú podnikaví a angažujú sa v zlepšovaní vecí okolo seba. Jednou z ciest ako zlepšovať svoje okolie je podporiť občiansku iniciatívu alebo „social enterprise“, ktorá rieši problém, čo mi leží na srdci. Chceme túto možnosť sprístupniť šikovným ľuďom tým, že pre nich nachádzame organizácie a s nimi pripravujeme roly, ktoré mladých profesionálov zaujmú a budú pre nich zvládnuteľné popri náročnom zamestnaní.

Veríme, že mnohí z našich mladých profesionálov sa časom s neziskovkami „zrastú“, a stanú sa ich dlhodobými podporovateľmi a radcami, ktorí pomôžu aj ovplyvňovať ich smerovanie a úspech do budúcnosti. Tiež si myslíme, že dobrovoľníctvo ľudí obohacuje aj po osobnostnej a profesionálnej stránke cez stretávanie sa s inšpiratívnymi ľuďmi, riešenie náročných problémov a cez rozmanité zážitky z nadšeneckého sveta občianskeho sektora.

c)mk