O obľúbenosti bulváru netreba nikoho dlho presviedčať. Veľké fotografie, pútavé nadpisy a lákavé komentáre pod fotkami si priťahujú čoraz väčšiu pozornosť čitateľov, vďaka ktorým patrí bulvár k najpredávanejším denníkom na Slovensku. Účastníci Mediálnej školy sa 7.-9. marca pozreli na problematiku bulváru však trošku kritickejšie.
_Mediálna(1)Hlavnú líniu Mediálnej školy, ktorú zastrešuje Laura, združenie mladých, na druhom kurze tvorila fotografia. Účastníci sa pod vedením lektora Vladimíra Škutu oboznámili s portrétnou a reportážnou fotografiou. Teoretické poznatky si potom osvojovali v centre Žiliny, kde sa snažili zachytiť život ľudí v meste. Lektor bol nádejným fotografom k dispozícii celý víkend a konzultáciami im pomáhal zlepšiť techniku aj štýl ich práce.
„Kurz fotografovania bol pre mňa veľmi aktuálny. Doma máme už dlho kvalitný foťák, ale nikomu z nás nenapadlo vypnúť automatiku a fotiť manuálne. Takto môžu byť fotky omnoho kvalitnejšie,“ vysvetlila účastníčka Ivana Németová.

Praktickú časť o fotografii doplnila simulovaná hra tlačovej konferencie, v ktorej si účastníci vyskúšali rolu bulvárneho novinára a celebrity. „Uvedomujeme si dôležitosť kritického myslenia pri prijímaní mediálnych obsahov, preto praktické zručnosti, ktorým sa účastníci na kurzoch učia dopĺňame aj o aktivity rozvíjajúce túto oblasť,“ doplnila Monika Čižmárová, manažérka Mediálnej školy.

„Páči sa mi vzdelávanie touto formou. Spestruje to môj študentský život. Domov som sa vždy vrátila s novými informáciami a poznatkami, ktoré môžem ďalej zužitkovať v školskom i v súkromnom prostredí,povedala spokojná účastníčka Skarlet Györgyová.
Pre účastníkov druhého víkendového kurzu s názvom „ŽIJEM“ organizátori pripravili ďalšie dva kurzy, ktoré budú rozvíjať tak ich praktické zručnosti ako aj ich kritické myslenie:

  • kurz „TVORIM“ – zameraný na sebaprezentáciu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu a tiež na reklamu a jej vplyv na prijímateľov
  • kurz „DÁVAM“ –  tvorba audiovizuálneho diela, dramaturgia a scenáristika

Popri prvom ročníku prebiehajú zároveň aj druhácke kurzy. Najbližší, pre druhákov zároveň aj posledný kurz, bude v Žiline 28. – 30. marca. Záverečným výstupom už piatych absolventov MeŠ-ky bude natočenie krátkeho filmu.

Fotoalbum z II. kurzu „ŽIJEM“ si môžete pozrieť na facebooku Mediálnej školy.

Zdroj: Laura, Júlia Čižmárová