Centrum pre výskum etnicity a kultúry chce pomôcť meniť tvár Slovenska tak, aby sa stalo krajinou, kde sa každý môže cítiť dobre a rešpektovane. Cieľom iniciatívy Slovensko pre všetkých je ponúknuť alternatívny príbeh o našej krajine ako ten, ktorý nám ponúka väčšina politikov, masmédií a mnohých ďalších ľudí, ktorí formujú verejnú mienku. Menšiny či už náboženské, etnické, národnostné (vrátane migrantov), LGBT či ľudia so zdravotným znevýhodnením sú v ňom zobrazované ako niekto, kto netvorí súčasť spoločnosti, ale skôr ju ohrozuje. „Rómovia, Maďari, cudzinci, gayovia, lesby a trans* ľudia nie sú považovaní za “normálnych” ľudí, ale za odlišnosť , ktorú treba buď umlčať, ohradiť múrom alebo schovať do ústavu či vysťahovať. Vo vyvolanom stave ohrozenia je veľmi ťažké viesť zmysluplnú diskusiu. Politikom takýto stav vyhovuje. Stavajú sa do pozície “hrdinov“, ktorí majoritu ochránia jednoduchými populistickými a často radikálnymi riešeniami,“ vysvetľuje CVEK.

Plagat A3 v219.marca 2014 sa preto v bratislavskom Kontakte uskutoční diskusia s témou Slovenska (skutočne) pre všetkých. Prvá časť  podujatia od 16.00 sa zameriava na mimovládny sektor, ktorého zástupcovia budú diskutovať o stratégiách, o tom ako mimovládne organizácie môžu zmeniť diskurz a ako ho meniť efektívnejšie ako momentálne takmer jediná opozícia voči populizmu, extrémizmu, sexizmu a rasizmu, ktorý každodenne počúvame. V druhej časti od 19.00 bude prebiehať diskusia o alternatíve k tomuto dominujúcemu príbehu a najmä o tom, na akých hodnotách či príbehoch by sme mali tvoriť Slovensko pre všetkých, aby spoločnosť nepolarizovala a nevylučovala. Účastníkmi diskusie budú Irena Biháriová – ľudskoprávna aktivistka, Michal Havran – teológ a publicista, Sawkat Choudhury – lekár a aktivista, Ivan Štefunko – podnikateľ. Na záver si budete môcť vypočuť stretnutie dvoch osobností slovenskej jazzovej scény – Gaba Jonáša a Borisa Čellára.

Viac informácii o podujatí nájdete na Facebooku.

Zdroj: CVEK