Počas oboch dní konferencie  Junior Internet bude hlavným bodom programu prezentovanie postupujúcich projektov z oblasti webových stránok, počítačovej grafiky a dizajnu, aplikácií či textov na tému „Sloboda na internete“. Každý súťažiaci bude mať priestor zaujať porotu počas troch minút, v ktorých bude mať za úlohu vystihnúť všetky silné stránky svojho projektu.

V tomto ročníku sa hodnotiacej komisii ale aj širokej verejnosti predstaví 70 zaujímavých projektov, ktorých porota vybrala zo 168 registrovaných projektov mladých ľudí so záujmom o informačné technológie. V jednotlivých kategóriách postúpilo do finále slovenského Junior Internetu nasledovné množstvo projektov:

JuniorAPP (9), JuniorDESIGN (20), JuniorERB (6), JuniorLEARN (5), JuniorWEB (24), JuniorTEXT (6).

Otvorenie súťažnej konferencie je plánované na piatok, 28.3.2014 o 11:00 hod.

Konferencia je otvorená verejnosti a okrem súťažnej časti sa oplatí vidieť aj štyri zaujímavé prednášky. V piatok bude prvou Bezpečné VLAN, ktorú odprezentuje Tomáš Hála zo spoločnosti ACTIVE24, pokračovať bude organizácia LEAF a tiež organizácia The Spot. V sobotu bude mať prednášku Michal Barla z Fakulty informatiky a informačných technológií.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií je plánované na sobotu, 29.3.2014 o 12:00 hod.

Budova Fakulty informatiky a informačných technológií sa už po druhý krát stane domovom mladých internetových nadšencov z celého Slovenska – žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú už teraz obrovský potenciál v oblasti informatiky a počas dvoch dní budú mať možnosť predviesť ho nielen odborníkom ale i rovesníkom či širokej verejnosti.

Zdroj: AMAVET