Klub Detskej Nádeje je občianske združenie, ktoré svojimi aktivitami prispieva k skvalitneniu a spríjemneniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí s onkologickým a kardiologickým ochorením. Združenie je registrované od roku 2001, no svoju činnosť pod záštitou Lekárskej fakulty UK v Bratislave začalo už v roku 1998.

Medzi aktivity KDN patrí okrem návštev detských oddelení na Kramároch, spolupráce s organizáciami s podobným zameraním, zabezpečovania materiálu pre voľný čas na detské oddelenia aj usporadúvanie benefičných koncertov a výstav detských prác a organizovanie letných táborov. „Pozývame deti do rôznych kútov Slovenska, aby sa mohli stretnúť s kamarátmi a spoznať nových. Tábory pomáhajú deťom získavať nezávislosť, budovať si sebavedomie a nadväzovať nové priateľstvá. Program je zostavený tak, aby deťom poskytoval psychosociálnu podporu. Sú to tematické pobyty s množstvom tvorivých aktivít. K dispozícii je vždy lekár a zodpovední vedúci. Vďaka sponzorom sú tábory pre deti zadarmo,“ hovorí zástupkyňa koordinátora KDN, Jana Horváthová.

onko_tabor_male_deti_1Najbližším podujatím KDN je benefičný koncert, ktorý sa bude konať v Mlynskej doline, v UPeCe 29.4. „Je to spôsob, ako poďakovať sponzorom, osloviť nových ľudí, zviditeľniť myšlienku KDN,“ hovorí Jana. Na koncerte v Mlynskej doline vystúpia kapely Janais, Liberate, 4others a AMO. V prestávkach medzi vystúpeniami bude predstavená činnosť Klubu Detskej Nádeje. Program sa začína o 19:00. Výťažok z koncertu poputuje na organizáciu letných táborov pre deti s onkologickým a kardiologickým ochorením, na ktoré môžete prispieť dobrovoľným vstupným.

Zdroj: KDN, Jana Horváthová