Zväz skautov maďarskej národnosti vydal publikáciu, v ktorej upozorňuje na nástrahy internetu. Knižný sprievodca má názov Netlabirintus (Netlabyrint), je dostupný v maďarčine a voľne stiahnuteľný. Zámerom skautov je zvýšiť povedomie o bezpečnom používaní internetu.

V posledných rokoch sa čoraz viac prejavuje sila internetu. Sociálne siete sa stali nástrojom občianskej žurnalistiky, propagácie, ale aj prostriedkom útokov na druhých. Facebook umožnil takmer voľný prístup k osobným fotografiám, ktoré môžu stovky priateľov na sieti kopírovať. Je dôležité vzdelávať seba, starších aj deti o možnostiach a zároveň aj hrozbách internetu a tým sa vyhnúť problémom, ktoré mnohokrát vznikajú z nevedomosti a nedbanlivosti. „Väčšine ľuďom pri slove skauting prichádza na um spätosť s prírodou, avšak nemali by sme zabudnúť na fakt, že naša organizácia sa zaoberá predovšetkým výchovou. Je nemožné vylúčiť z nášho sveta internet a médiá, preto je dôležité zaoberať sa touto témou,“ povedal Bálint Esse, koordinátor pre vzdelávanie ZSMN.

4660452869_ec134f95c6

Členovia ZSMN pôsobiaci v médiách a zaoberajúci sa mediálnou výchovou pripravili príručku, ktorou chcú osloviť nielen skautov, ale aj mládežnícke organizácie pôsobiace na území Slovenska obývanom Maďarmi. Publikácia je určená hlavne mladým ľuďom, pedagógom a rodičom. „Už pred niekoľkými rokmi sme do vzdelávacích kurzov pre skautských vedúcich zahrnuli výchovu o vedomom používaní internetu. Netlabirintus sme sa pokúsili zostaviť tak, aby v tejto publikácii našli zaujímavé časti rôzne vekové kategórie. Príručka predstavuje jednotlivé sociálne siete, opisujeme v nej konkrétne nebezpečenstvá a aj to, ako najlepšie používať médiá,“ vyhlásila Csilla Szabó, vedúca skupiny ZSMN zaoberajúcej sa komunikáciou s médiami.
 

Zdroj: szmcs-p, Csilla Szabó