Bambiriáda je festivalom práce s deťmi a mládežou. Každoročne sa koná v niekoľkých mestách Žilinského kraja a zúčastní sa jej asi 20 000 ľudí. Festival sa nesie v roku 2014 v duchu európskej kampane NO HATE, teda BEZ NENÁVISTI. Symbolické motto tohto ročníka hovorí: „Podaj ruku“. 

Čo sa stane keď si podáme ruku? Ak si ľudia podajú úprimne ruky, prejavia si vzájomnú úctu, predídu nenávistnému vzťahu či už na internete alebo pri osobnom stretnutí. Tento ročník festivalu má ukázať ľuďom podstatu spájania sa a zbližovania ľudí s rôznymi názormi, postojmi a poslaním.

BambiriádaBambiriáda má formu prehliadky pod holým nebom. Jednotlivé združenia si počas šiestich dní rozmiestnia svoje stánky, či prezentácie a dočasne vytvoria miesto pre stretávanie sa. Okrem sprievodných podujatí na pódiu vás čakajú aj diskusné stretnutia mladých ľudí s poslancami Žilinského kraja z jednotlivých volebných obvodov. Vyvrcholením festivalu sú prezentačné dni, kde môžu dobrovoľnícke mládežnícke organizácie, centrá voľného času a ďalšie inštitúcie prezentovať svoju celoročnú prácu pre deti a mladých ľudí širokej verejnosti.

Bambiriáda 2014 sa bude konať od 2.-8.júna v Liptovskom Mikuláši, od 9.-15.júna v Žiline, Ružomberku, Námestove, Trstenej a od 11.-21. júna v Martine.

Zdroj: Darina Čierniková, Rada mládeže Žilinského kraja