Vo štvrtok 5. júna sa v bratislavskom divadle Tower Stage bude konať prehliadka umeleckých talentov detí z detských domovov a náhradných rodín. Koncert organizuje už po 24. krát spoločnosť Úsmev ako dar

Najmilší koncert roka je vyvrcholením regionálnych kôl, ktoré sa konali v Košiciach, Prievidzi, Banskej Bystrici a Nitre, kde svoj talent predviedlo 388 detí zo 40 detských domovov a ďalších zariadení náhradnej starostlivosti. „Nejde o to, aby z týchto detí vyrástli umelci, i keď aj to už sa v minulosti stalo, ale o to, aby mohli tvorivým spôsobom vyjadriť svoj vnútorný svet. Možno nedokážu o všetkom, čo prežili, otvorene rozprávať. Možno ani nechcú. No umenie je výborný spôsob, ako prejaviť aj to nevypovedané a odhaliť tak kúsok z vlastného prežívania,“ hovorí Adriana Sisiková z Úsmevu ako dar, členka celoslovenskej poroty a realizačného štábu NKR.

Slávnostný koncert

Na celoslovenskom finále v Bratislave vystúpi 105 detí z 21 detských domovov, 1 reedukačného centra a sociálne znevýhodnených rodín. Moderátorom podujatia bude herec Roman Pomajbo. V rámci slávnostného programu bude udelená aj cena za úspešnú životnú dráhu mladého dospelého po opustení detského domova. Odovzdá ju Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny. „Pre deti, ktoré vyrastajú bez podpory tých najbližších, je poznanie, že ich úsilie sa nestratí, veľmi dôležité. Možno sa raz ocitnú v situácii, kedy budú musieť hľadať oporu sami v sebe, a vtedy im spomienka na minulé úspechy určite príde vhod,“ zamýšľa sa o účasti mladých talentov na podujatí Adriana Sisiková.

Deti sa mesiace venovali brúseniu a zdokonaľovaniu svojich čísel. Odmenou pre ne je aj trojdňový pobyt v Častej – Papierničke od 23. do 26. júna, kde si môžu oddýchnuť a zabaviť sa. Rekreačný pobyt pre talentované deti podporili spoločnosť DHL, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Národná rada SR.

Zdroj: Liptáková, Úsmev ako dar