Občianske združenie NODAM pravidelne organizuje letné tábory a aktivity pre deti a mládež. Aj v tomto roku sa pokúsili docieliť, aby mladí ľudia počas prázdnin využívali svoj voľný čas zmysluplne.

Tábory sa líšili témou, ktorá sa ďalej rozvíjala pomocou vzdelávacích a tvorivých aktivít. Na ekologickom tábore Ekofrant sa chlapci a dievčatá z Nového Mesta nad Váhom učili pestovať si pozitívny vzťah k prírode a životu v spojení s učením sv. Františka. Deti z Košíc a Vranova nad Topľou sa na týždeň premenili na členov indiánskeho kmeňa Votang-Šu a mladí Holíčania sa pod Vysokými Tatrami naučili, že radosť rozdávaním rastie. Ďalšie tematické tábory si mohli užiť deti a mladí ľudia z Oravy,  Beckova a ďalších častí Slovenska.

Klin2

OZ NODAM v tomto roku usporiadalo štyri prímestské a päť pobytových letných táborov, ktorých sa dokopy zúčastnilo 600 chlapcov a dievčat.

Cieľom združenia je hravou a zaujímavou formou budovať v deťoch základné morálne hodnoty, dôležité prvky charakteru, cit pre spoluprácu a vzájomnú pomoc, priateľstvo, úctu k starším, etické a estetické cítenie a morálny rozmer. Pri aktivitách, ktoré pre deti a mládež vytvárajú, stavajú na výchovnom systéme sv. Petra Fouriera, o ktorom sa viac dočítate TU.

Zdroj: OZ NODAM, Auxilia Matlová