Internetový darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk pred pár dňami spustil novú platformu Kamoši z webu, ktorá má pomôcť deťom zo sociálne vylúčených skupín. 

V tom, aby deti zo zraniteľných skupín spoločnosti získali prístup k lepšiemu vzdelaniu a tým aj budúcnosti, im často bráni nedostatok finančných prostriedkov. Pritom ide o sumu, ktorá mesačne nemusí prekročiť 24 eur. Aby deti nemuseli denne zápasiť s týmito problémami, vytvorili prevádzkovatelia darcovského portálu nový projekt, Kamoši z webu. “Darca si vyberá konkrétne dieťa, ktoré chce podporiť. Peniaze idú organizácii, ktorá s ním pracuje, teda nie rodine. Príjemcom je napríklad mimovládna organizácia, škola, samospráva či cirkevné združenie, ktoré je zároveň partnerom pre darcu a informuje ho o tom, ako boli využité jeho prostriedky,” vysvetľuje riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. Roland Kyška.

Veľkí aj malí kamoši

Konkrétne dieťa na portáli zaregistruje organizácia, ktorá zadefinuje jeho finančné potreby, či už sa jedná o zakúpenie školskej pomôcky, športového vybavenia, alebo cestovné náklady. Prvými organizáciami, ktoré využili platformu, sú partneri projektu ETP Slovensko a OZ eduRoma. Darcovia finančných prostriedkov sú Veľkí kamoši, ktorí deťom prispejú jednorázovo alebo pravidelnou platbou.

IMG_3891

Súčasťou projektu je aj sociálna sieť, ktorú tvoria Malí kamoši. Dieťa s uverejnenou výzvou môže prostredníctvom sociálnej siete informovať o svojich úspechoch a živote formou mikroblogov, fotografií a videí. Sú pre ne pripravené aj vzdelávacie moduly, za ktorých absolvovanie získajú virtuálne odznaky.  “Medzi prvými zaregistrovanými deťmi v projekte Kamoši z webu sú žiaci a študenti z rôznych lokalít východného Slovenska, ako sú Ostrovany, Šarišské Michaľany, Rankovce či Stará Ľubovňa,” hovorí vedúca projektového tímu Daniela Lališová.

 

Princípy kamošov

Daniela ďalej vysvetľuje: “Aj na projekt Kamoši z webu sa vzťahujú všetky princípy portálu ĽudiaĽuďom.sk, to znamená, že každý darca má možnosť vytlačiť si darcovskú zmluvu, na základe ktorej si môže do troch rokov nárokovať informáciu o použití jeho daru. Ak by dar bol použitý v rozpore s výzvou, má právo žiadať peniaze späť. Každý dar sa transparentne on-line pripisuje k výzve a celý proces darovania je tak pod kontrolou darcu, príjemcu i širokej verejnosti.”

Projekt Kamoši z webu bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorého správcom je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Zdroj: Tomáš Mácha, ĽudiaĽuďom.sk