Živica pozýva na slávnostné vyhodnotenie 9. ročníka programu Zelená škola, kde získa tento titul 82 slovenských škôl. Program doplnia interaktívne workshopy, výstava a slávnostná recepcia. Súčasne organizátori vyhlásia víťazov Ceny sa environmentálnu výchovu Živel. 

Zelená škola predstavuje program, ktorý na školách podporuje tvorivé a kritické myslenie. „V zapojených školách dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch“, uvádza manažérka programu, Miroslava Piláriková.

Škôl, ktoré sa do programu zapojili je už 271, každá je za svoje úsilie ocenená medzinárodným certifikátom. Prioritou ostáva zapájanie žiakov do environmentálnych aktivít. „Školy motivujeme k dlhodobým praktickým aktivitám, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Podporujeme ich pestrým servisom, ktorý zahŕňa metodické príručky, semináre, kurzy aj výmenu skúseností medzi školami navzájom,“ vysvetľuje Miroslava.

3e49813f-e03c-468f-9ae4-edb179a04d61Zelené aktivitky

Žiaci zo Základnej školy na Turnianskej ulici v Bratislave vysadili uprostred sídliska sad rôznych druhov stromov, ktorý má slúžiť na vzdelávanie a relax. Na Eko-jarmoku v Plevníku–Drienovom zase prezentujú svoje environmentálne aktivity žiaci zo Základnej školy Dominika Tatarku. V Spišskom Štvrtku vymieňajú nakupujúcim igelitové tašky za ekologickejšie látkové. V Žarnovici zase usporiadali workshop pre verejnosť zameraný na prírodné záhrady.

„Žiaci vďaka Zelenej škole začínajú vnímať svoje okolie ináč – tamto je nevysadená plocha, čo by sme s tým mohli my urobiť?“ hovorí Soňa Chlebničanová zo Školy u Filipa z Banskej Bystrice. Mottom Zelenej školy je: Zelená škola je pre ľudí, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať.

Program Zelená škola odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a realizuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).

Zdroj: Piláriková, Živica