Áno, sme otvorení, hovoria slovenské podniky, ktoré sú súčasťou projektu Sme otvorení/We are open. Ten podporuje toleranciu a otvorenosť v spoločnosti.

Iná mapa Slovenska

Sme otvorení/We are open predstavuje novú kampaň Nadácie otvorenej spoločnosti . Jej cieľom je vytvorenie pozitívnej mapy Slovenska s informáciami o miestach, kde sa môže každý cítiť bezpečne a príjemne.  Kaviarne, kluby, reštaurácie, kultúrne centrá či športoviská tak verejne vyhlasujú, že sú otvorené skutočne pre všetkých, bez ohľadu na pôvod, rasu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či presvedčenie.

„Aj týmto spôsobom chceme podporiť pozitívny postoj ľudí k rôznorodosti,“ vysvetľuje Michaela Kučová, ktorá projekt realizuje. „Otvorené priestory rešpektujú odlišnosti jednotlivých kultúr či menšín a poskytujú im bezpečné prostredie, v ktorom sa nestretnú s útokmi a predsudkami.“

Povedzte to nálepkou

10754982_947385595280820_1982374476_n

Podniky a miesta, ktoré sa do kampane zapoja spoznáte podľa nálepky na vchodových dverách Yes, we are open. Do projektu sa už teraz stihla zapojiť celá sieť kníhkupectiev. „Otvorenosť je pre nás základným predpokladom tolerancie medzi ľuďmi. Ctíme si slobodu nielen v čitateľskom vkuse, ale práve medzi ľuďmi, ich hodnotami, pôvodom či orientáciou, pretože veríme, že rozmanitosť nás učí vidieť svet farebnejší, krajší,“ vysvetľuje Jana Hoosová z Martinus.sk.

Prevádzka, ktorá je označená nálepkou dáva otvorene najavo, že vyznáva hodnoty otvorenosti a tolerancie. Prihlásiť miesto, kde sa cítia príjemne, môžu aj jeho návštevníci a podeliť sa tak o pozitívnu skúsenosť. Postup je jednoduchý, stačí vyplniť základné údaje na webstránke projektu. Ich aktuálny zoznam nájdete na smeotvoreni.sk.

Zdroj: Michaela Kučová, Nadácia otvorenej spoločnosti