Nadácia pre deti Slovenska odštartovala minulý týždeň kampaň Voľme pre deti a mladých ľudí s podtitulom …sú dôležitou súčasťou komunity. Každý deň pridá video s pohľadom detí a mladých ľudí na voľby a ich potreby v komunite. Videá ste mohli vidieť na sociálnych sieťach a na webstránke www.volby2014.nds.sk.

Nevynechávajme deti

Pred 25 rokmi Slovensko prijalo Dohovor o právach dieťaťa. V ňom sa hovorí o tom, že deti a mladí ľudia by sa mali zúčastňovať rozhodnutí, ktoré sa ich dotýkajú a pri prijímaní takýchto rozhodnutí by mal byť uprednostnený ich najlepší záujem. Deti a mladí ľudia by tiež mali mať voľný prístup k informáciám, ktoré sa ich týkajú, v primeranej podobe, t.j. v jazyku a forme, ktorým porozumejú.

Za hranicami a u nás

V zahraničí je bežné zapájať deti a mladých ľudí do verejného a komunitného života rozličným spôsobom. Budujú si tak vzťah k okoliu. Učia sa samostatne premýšľať, vyhodnocovať situácie a rozhodovať. Tento postoj, poznatky i celkové aktívne nastavenie si potom so sebou odnášajú do dospelosti. Tým, že ich vypočujeme, získavame neoceniteľný pohľad početnej skupiny obyvateľov na veci, ktoré by sme si zrejme bez ich upozornenia nevšimli. Ich dôvera je však krehká a veľmi rýchlo odhalia, či to s ich spoluúčasťou niekto myslí vážne.

Peter Lenčo, manažér advokácie a rozvoja programov Nadácie pre deti Slovenska uvádza: „Investícia do detí a mladých ľudí nie je krátkodobá – v prítomnosti skvalitňuje ich život a vytvára vhodné podmienky pre ich maximálny rozvoj. Zároveň v nich vytvára pocit príslušnosť k miestnej komunite v ktorej radi zostanú žiť alebo sa do nej radi budú vracať aj v dospelosti.“

Deti sa zapojili do projektu vo Zvolene

Príklady dobrej praxe našťastie existujú aj u nás. Vo Zvolene realizovalo v rokoch 2011 a 2012 občianske združenie Slatinka projekt mapovanie bezpečnosti ciest do škôl. Dospelí vnímajú objekty na uliciach z inej perspektívy ako deti, čo deti ohrozuje pre nich nemusí byť zjavné. Deti vzhľadom na svoju výšku, vedia presne povedať, že kôš alebo auto pri prechode im bráni vo výhľade pred vstupom na prechod pre chodcov. Aj takéto zistenia, precízne zakreslené na mape, spoločne s návrhmi na zlepšenie, deti prezentovali pred zodpovednými predstaviteľmi mesta.

Politici, ktorí to s deťmi myslia vážne

Ako rozpoznať politika/političku v komunálnych voľbách, ktorí to s deťmi a mladými ľuďmi myslia vážne? Nadácia pre deti Slovenska si pripravila zoznam ôsmych znakov, ktoré si je dobré všímať a môžu veľmi efektívne vyhodnotiť, či kandidáti vo svojich programoch myslia aj na deti a mladých ľudí. Ich zoznam nájdete TU.

Zdroj: Peter Lenčo, Nadácia pre deti Slovenska