Koncom novembra sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie, na ktorom si naše členské organizácie zvolili nové vedenie. Sú to ľudia, ktorí dlhé roky pracujú s mládežou a zároveň dobre poznajú chod a rozvoj RmS. V tomto článku by sme Vám ich radi predstavili:)

Predseda RmS

Za nového predsedu RmS si členovia organizácií zvolili Andreja Schulcza, ktorý v súčasnosti vedie Slovenskú debatnú asociáciu. Predtým pôsobil v Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácii.

Predsedníctvo RmS

Dáša Cingálková pracuje v Ústredí Slovenského skautingu ako riaditeľka. Predtým koordinovala projekty aj pre Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj či učila angličtinu.

Juraj Králik vedie posledných sedem rokov eRko ako predseda. Zároveň bol členom predsedníctva RmS-ky v rokoch 2011-2012.

Eva Neubauerová má tiež dlhoročné skúsenosti s prácou s mládežou. Pracovala v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže a dnes ju nájdete v Komisii pre mládež Bratislavskej arcidiecézy.

Lýdia Ondrejkovová je predsedníčkou DOMKY. Venovala sa práci v Dome sociálnych služieb MOST či na Linke detskej istoty pri SV pre UNICEF.

Martin Janus sa v tomto roku stal riaditeľom ZKSM, predtým pracoval aj v Rade pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska či v Komisii pre mládež v Spišskej diecéze.

Milan Lukáč vedie organizáciu DO FÉNIX, mládežnícke skúsenosti nabral aj v občianskom združení Štvorlístok deťom.

Na záver Vám chceme poďakovať za to, že ste nás v roku 2014 čítali a podporovali a veríme, že v novom roku budete mať dôvod v tom pokračovať:)

Prajeme Vám Pokojné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok!

Vaša RmS