Živica v spolupráci s dm drogerie markt a Nadáciou Pontis zriadila Komunitný fond lokálnej meny, prostredníctvom ktorého môže každý Bratislavčan a Zvolenčan podporiť zaujímavé miestne verejnoprospešné projekty.

Občianske združenie Živica pred rokom spustilo projekt lokálnej meny živec, ktorý sa úspešne uchytil a získava si stále novú podporu. 8. apríla oslávil svoje prvé výročie.

Čo je živec?

Jedná sa o doplnkovú menu, ktorá platí súčasne s eurom a je na euro viazaná. Používa sa nezávisle v dvoch našich mestách: v Bratislave (Bratislavský živec) a vo Zvolene (Zvolenský živec). V prvom roku sa do obehu dostalo 11 000 živcov.

Komunitný fond lokálnej meny

„Používaním živcov ľudia podporujú domáce prevádzky a lokálnu ekonomiku. Čím viac živcov si občania vymenia, tým vyššia suma sa vygeneruje a pribudne do Komunitného fondu lokálnej meny“, hovorí Lucia Katonová zo Živice: Pozývame občanov Bratislavy a Zvolena, aby podporili svoje mesto.“

zivec_bankovky_2015_ba_vzor-12V praxi to vlastne vyzerá tak, že za každý vymenený živec v obehu, daruje dm drogerie markt 10 centov. Vyzbierané peniaze poslúžia na skrášlenie a úpravu mesta. Vo Zvolene sa skrášli a upraví Mestský park Lenice. V Bratislave sa zase v rámci projektu Námestie plné života upraví a ozelení námestie pred Starou tržnicou.

„Plánujeme na námestí prispôsobiť plochu na sadenie a pestovanie okrasných i úžitkových rastlín, osadiť lavičky a spraviť motýli záhon. Jednoducho chceme vybudovať priestor na oddych pre každého“, povedala Michala Hrnčiarová z Aliancie Stará Tržnica.

Komunitný fond lokálnej meny bol v Bratislave slávnostne otvorený 11. apríla. Od tohto dátumu môžu obyvatelia Bratislavy a Zvolena jeho používaním zlepšovať vzhľad svojich miest. Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke lokalnamena.sk.

Zdroj: Lucia Katonová, Živica