Rado Sloboda (25), občiansky a ľudskoprávny aktivista z Banskej Bystrice, získal cenu MOST v kategórii Mladý líder za rok 2012. Prezradil nám, kam sa odvtedy posunul a aký je jeho tip na Mladého lídra v 10. ročníku ocenenia.

Ahoj Rado, ako tráviš leto?

Pomerne ťažko, lebo aj keď mám za sebou pár týždňov oddychu a ešte nejaký oddych chystám, práce je stále veľa a teplo, ktoré toto leto máme, ma dosť ubíja. Ja som skôr taký, že mám rád zimu.

Čomu sa toto leto najviac venuješ?

Pripravovali sme a ešte stále pripravujeme štyri návrhy na projekty. Podobne ako u iných ľudí, ktorí fungujú v mimovládnom sektore, sú závislé od grantov a financií. Takže na príprave žiadostí som strávil pomerne dosť času. Teraz ešte s pár kamarátmi a kamarátkami rozvíjame ideu otvorenia kníhkupectva v Bystrici. Tomu sme venovali celkom dosť energie. Vypracovaniu nejakých plánov, komunikácii s ľuďmi. Ale to je taká príjemná povinnosť.

Akým aktivitám si sa venoval odvtedy ako si dostal cenu?

Odkedy som dostal cenu Mladý líder, tak som tematicky svoje aktivity až tak nezmenil. Zostal som pri ľudských právach, občianskom aktivizme, ale už menej na báze dobrovoľníctva. Skôr je to v súčasnosti moja práca, najmä preto, že sa dejú na Slovensku veci, ktoré nie sú pre mňa príjemné ako to, že istí neofašisti môžu zastávať verejné pozície. A tomuto sa vo veľkej miere venujem prostredníctvom dvoch iniciatív.

Jedna iniciatíva sa volá Nie v našom meste a jej cieľom je dať dokopy ľudí z rozličných komunít a podporovať príbeh nášho mesta Banskej Bystrice, ktorý je založený na tolerancii, rovnosti, láske a nie na nenávisti a násilí. A druhá iniciatíva sa volá Watch BBSK a je to taký klasický watch dog, ktorý je zameraný na to, čo títo neofašisti vo verejných úradoch páchajú.

Okrem toho som zostal verný takej mojej materskej organizácii Amnesty International a stále v nejakej malej miere s nimi spolupracujem. Hlavne na pre mňa veľmi cennom projekte živých knižníc, kde sa deti a študenti môžu stretnúť s ľuďmi, ktorí boli priamo zasiahnutí diskrimináciou.

A okrem toho nejakým spôsobom trošku fušujujem do oblastí, kde by som asi možno ani nemal, v rámci kultúrneho priestoru. Takže stále spolupracujem so Záhradou – Centrom nezávislej kultúry. Pomáhal som zachraňovať amfiteáter v Banskej Bystrici, čo boli aj v prípade Záhrady v jej nejakom napredovaní, aj v prípade amfiteátra, pomerne úspešné príbehy.

Keď si získal cenu vedel si niečo o tomto ocenení alebo bolo pre teba úplným prekvapením?

Ja som bol veľmi prekvapený, že som ho dostal. O MOSTe som vedel tak veľmi zbežne. Vedel som, že je tu nejaká Rada mládeže Slovenska, vedel som, že udeľujú nejakú cenu. Ale nemal som prehľad, že o čo presne ide, za čo sa udeľuje, akým spôsobom.

Takže keď som sa dozvedel, že som vyhral, bol som veľmi prekvapený. Ja nie som typ človeka, ktorý by výrazne prejavoval emócie, takže to možno nebolo vždy vidno, že som bol nie len prekvapený, ale aj potešený. Hlavne v kontexte toho, že to je výborná spätná väzba. Ak si nejakí ľudia myslia o vás, že máte nejaké líderské schopnosti a že robíte nejaké veci dobre, tak to vždy poteší.

Cítil si spätnú väzbu od okolia, že ťa zrazu vnímajú inak, ako Mladého lídra? Zmenilo sa niečo?

Asi nie nejak zásadne, že by ma vnímali inak. Určite bolo pár ľudí, ktorí ma cez MOST spoznali a zistili, že: aha, tu je nejaký Rado Sloboda, robí nejaké aktivity. Takže nejaké kontakty to prinieslo, aj pozitívne odozvy. Od uznanlivých cez také jemne ironické. Isté obdobie bolo moje hlavné oslovenie: aha, mladý líder a tak. Ale to bolo také milé, vtipné.

Takže tá zmena bola asi naozaj v tom, že sa mi otvorili zase nejaké ďalšie dvere k spoluprácam a ľuďom. Ja to veľmi pozitívne hodnotím a som rád. A v neposlednom rade, samozrejme je tá cena aj veľmi pekným doplnkom interiéru. Takže sa vždy teším, keď ju vidím.

Nám sa dostalo do uší, že sa ti rozbila.

Dokonca, toto vám kto povedal? Asi Slavo:) (Sochor, Kino v bazéne)

Áno.

No, to bola taká nešťastná náhoda. Mám troch bratov a ten druhý po mne sa s tým M-kom hral, pohadzoval si ho medzi jednou a druhou rukou, no a spadla a to plexisklo je odolné, ale je z dvoch častí. Podstavec sa oddelil od M-ka, teraz ich mám tak vedľa seba. Podstavec a vedľa M-ko.

Kto by mal vyhrať cenu Mladý líder tento rok a ak nemáš konkrétny tip, tak aký by mal byť? Čomu by sa mal venovať?

Tipy, ktoré som mal už aj získali cenu medzičasom. Nejako si to rozdelili v rôznych kategóriách, takže teraz nemám konkrétny tip.

Ako človek, ktorý sa venuje už nejaký čas ľudským právam, tak ma vždy poteší, keď niekto s takýmito aktivitami vyhrá túto cenu. Pretože je to podľa mňa na Slovensku mimoriadne dôležité a MOST naozaj má tú moc alebo má tú silu, že dokáže tých ľudí trošku pozdvihnúť vo vnímaní verejnosti, poskytnúť im nejaký mediálny priestor. Človek, ktorý je ocenený, sa aj na tom udeľovaní alebo predtým v tých rôznych procesoch, stretne s mnohými ľuďmi, čo mu môže v jeho práci pomôcť.

Takže niekto s ľudskoprávnym pozadím, ja by som sa potešil. Keďže by to bol pre mňa aj taký signál, že ľudia, ktorí ich vyberajú, majú tiež pocit, že toto je dôležité a že treba poukazovať na ľudí, ktorí nejakým spôsobom v tejto oblasti pracujú.

A na druhej strane, je pre mňa mimoriadne cenné, keď ľudia sú v meste, kde sa možno narodili alebo žijú nejaký čas, tam tvoria alebo robia niečo pozitívne pre okolie a komunitu. Myslím si, že je to trošku taký smer, ktorý nie je mainstreamový. Z pochopiteľných dôvodov ľudia odchádzajú do väčších miest, do zahraničia, kde sú lepšie pracovné možnosti, štúdium a tak. Ale pre mňa to zotrvanie v priestore, kde sa človek narodil alebo nejaké dlhé obdobie žije, má pridanú hodnotu. Často práve o týchto ľuďoch z regiónu sa až tak nevie a MOST ich opäť dokáže vyzdvihnúť na  svetlo sveta a poukázať na to, že sa v regiónoch dejú fakt dobré veci.

No a samozrejme by to mal byť človek, v ktorom sa spájajú nejaké humanistické hodnoty a nejaká taká umelecká kreativita. Taký človek by to mal byť.

Ako by sa podľa teba mohol MOST posunúť?

Jeden smer ako by sa mohol vyvíjať, tak to je práve možno viac podchytiť komunitný aspekt ocenenia. Poukázať na ľudí, pomôcť im možno dostať sa niekde, otvoriť ďalšie dvere.

Už za tých 10 rokov sa nazbieralo veľa ľudí, ktorí robia v rôznych oblastiach veľmi dobré veci a možno skúsiť sa venovať tomu, že týchto ľudí na nejakej báze spájať, napríklad na stretávkach a jednoducho vytvoriť priestor, kde sa tí ľudia môžu porozprávať, vymeniť si názory, kontakty. Myslím, že keby sa toto posilnilo, tak by to bolo ešte lepšie. Silné stránky MOSTu by sa podľa mňa ešte posunuli na inú úroveň.

Pre mňa je tiež veľmi pozitívne, že je tam nová kategória Mladá líderka. Podľa mňa je veľmi podstatné, že na Slovensku máme s rodovou rovnosťou stále nejaký problém a bojíme sa pomenovať sami seba feministom alebo feministkou. Pritom ten feminizmus má veľa pozitívnych vecí alebo je hlavne pozitívny. Možno sú nejaké radikálne odnože, s ktorými až tak nemusíme súhlasiť, ale ten základ je, že muži a ženy sú rovní a mali by mať rovnaké príležitosti a možnosti.

No a potom možno aj pouvažovať nad tým, že či by to ocenenie nemohlo byť z jedného kusu, aby sa nerozbilo.

MOST má desať rokov. Pamätáš si, kým si chcel byť ty, keď si mal 10?

Ja som v 10 rokoch, to sa aj dlhý čas v mojom detstve nieslo, že so mal dve predstavy. Jedna bola ochranár životného prostredia a druhá bola že tajný agent, takže neviem, či sa tá realita stretla s týmto, asi veľmi nie.

Poznáte vo svojom okolí človeka, ktorý inšpiruje k zmene, je aktívny a dokáže pre svoje nápady strhnúť aj okolie? Nominujte ho na cenu MOST 2014/15 v kategórii Mladý líder.

Nominácie môžete posielať aj v kategóriách Mladá líderka, Projekt roka a Dlhodobý prínos. Viac informácií o ocenení nájdete na stránke www.mladez.sk/most.

Andrea Bandiková