Vyše 600 detí a mladých ľudí z celého Slovenska zažilo skvelé leto aj vďaka prímestským a pobytovým táborom. Zorganizovalo ich Združenie detí a mládeže NODAM.

NODAM je dobrovoľné občianske združenie, ktoré pôsobí v Novom Meste nad Váhom. Jeho cieľom je vytvoriť trvalo udržiavateľný program rozvoja osobností detí a mládeže, podporovať ich sebarealizáciu so zreteľom na opustené a sociálne slabšie deti. Poskytuje športové, kultúrne, duchovné a sociálne aktivity vo voľnom čase detí a mládeže. Využíva výchovný systém sv. Petra Fouriera, výchovno-vzdelávací systém a materský rozmer blahoslavenej Alexie le Clerc.

Tábory po celom Slovensku
V letných mesiacoch júl a august združenie organizuje pre deti a animátorov letné prímestské a pobytové tábory, pre dievčatá duchovné leto. Tento rok ich mohlo zažiť vyše 600 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

tabor Nove Mesto

Počas denného tábora v Novom Meste nad Váhom deti realizovali heslo sv. Petra Fouriera „Všetkým osožiť, nikomu neškodiť“. Navštívili Ranč na Bojnej, Čachtický hrad a v Častkovciach si vyskúšali jazdu na koňoch.
Kým malí Košičania hľadali “Jánošíkov poklad” vo Vyšnej Slanej, v tábore vo Važci pod Tatrami prežívali deti z Piešťan “Nebeskú superstar”.

tabor PiestanyPobytový tábor s názvom Rodina nad zlato sa konal v Hlbokom pri Bojniciach, kam prišli deti z Nového Mesta nad Váhom. Do Moravského sv. Jána zasa cestovali Holíčania, aby sa nachvíľu stali superhrdinami viery. Hľadalo sa aj na tábore v Hermanovciach, kde deti z Vranova nad Topľou pátrali po hradnom tajomstve. Oravci z dedín Bobrov, Klin a Zubrohlava sa na denných táboroch stali rybkami, ktoré sa nechali uloviť do siete Božej lásky.

Posledné prímestské tábory prežili deti v Piešťanoch, kde objavovali nádherný príbeh stvorenia a mesto Beckov sa počas tábora zmenil na Lazy Town (lenivé mestečko).

tabor KlinOkrem táborov pripravilo združenie pre dievčatá duchovné leto v Beckove, Piešťanoch a Ústí nad Priehradou.

Vrchol celoročnej práce s deťmi a mládežou
Pre združenie mladí ľudia znamenajú nádej budúcnosti. Celoročná práca s nimi vrcholí práve letnými aktivitami, ktoré sa zameriavajú na zmysluplné využitie voľného času, rozvoj osobnosti a budovanie charakteru. Čas, ktorý im venujú, sa tak umocňuje pre večnosť.

Zdroj: Mgr. Eva Matlová, predseda NODAM