CENAA – Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy pripravuje jesenný vzdelávací workshop  o rizikách  politického extrémizmu a radikalizmu a ich presahu do sféry štandardnej politiky. Je určený pre mladých lídrov, členov a sympatizantov politických mládežníckych organizácií.

Jesenný workshop je v poradí už druhý, ktorý centrum organizuje v rámci dlhodobého projektu určeného pre mladých lídrov, členov a sympatizantov politických mládežníckych organizácií či iných organizačných štruktúr združujúcich mladých ľudí (do cca 30 rokov), ktorí sa zaujímajú o verejné dianie na Slovensku, teda aj potenciálnych budúcich politických predstaviteľov našej krajiny.

Hlavnou témou podujatia je predstavenie výsledkov dlhodobého projektu, ktorý okrem iného skúmal do hĺbky príčiny volebného úspechu terajšieho župana Banskobystrického kraja, M. Kotlebu. Postupne sa účastníci oboznámia s teóriou morálnych základov a politických postojov, metodológiou výskumu a prostredníctvom spoločného interpretovania dát pochopia mechanizmus rozhodovania voličov a ich motiváciu pri voľbe krajne pravicových subjektov. 

Jedným z hlavných rečníkov bude sociológ Andrej Findor z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, ktorý sa dlhodobo zaoberá fenoménom prieniku pravicových formácií do politického a spoločenského mainstreamu a na projekte CENAA spolupracuje.

V rámci tematického programu sa odprezentujú tiež výsledky niekoľkých výskumov, ktoré sa zameriavali na spôsoby, akými možno formovať verejnú diskusiu a rámcovať problematiku extrémizmu tak, aby sa zamedzilo ďalšej radikalizácii verejnej mienky.

Druhý workshop je zameraný viac prakticky a interaktívne, formou debát a neformálnych diskusií s členmi výskumného tímu CENAA. Účastníkom tak umožní lepšie pochopiť aspekty zmienených fenoménov a vyjadriť vlastné názory a skúsenosti.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 9. a 10. októbra 2015 (piatok, sobota) v jednom z miest Banskobystrického kraja – v Banskej Bystrici alebo vo Zvolene. Bližšie informácie o mieste konania a detailnom programe budú upresnené v priebehu septembra. Ideálny počet účastníkov z jednej mládežníckej organizácie sú traja ľudia.

Zdroj: Adam Potočňák, CENAA