Laura, združenie mladých, otvára 7. ročník víkendovej série kurzov pod názvom Mediálna škola. Je určená všetkým mladým, ktorí by sa radi naučili pracovať v mediálnej oblasti.

Ako projekt neformálneho vzdelávania v oblasti médií funguje už od roku 2009, kedy vznikla v rámci spolupráce saleziánskej rodiny na Slovensku a v Čechách. Organizuje ho Laura, združenie mladých. ,,Cieľom Mediálnej školy nie je iba naučiť účastníkov základné zručnosti z mediálnej sféry, ale najmä naučiť ich kriticky myslieť a samostatne tvoriť diela, ktoré potom budú využívať v samotnej praxi,” vysvetľuje jedna z organizátoriek Katarína Berešová FMA.

Dvojročný cyklus sa skladá zo štyroch víkendových kurzov, od piatka do nedele. Každý z nich sa zaoberá inou oblasťou médií pod názvom:

  1. VIDÍM – žurnalistika a písanie,
  2. ŽIJEM – fotografia,
  3. TVORÍM – základy práce v grafickom programe a tvorba vlastných plagátov,
  4. DÁVAM – video z pohľadu réžie, scenáru, kamery a strihu.

,,Naše kurzy sa teórie dotýkajú zväčša len okrajovo – ich hlavnou náplňou je skúšanie si nadobudnutých zručností v praxi pod dohľadom skúsených lektorov,” dodáva Alžbeta Hrušovská. Preto počas celého kurzu budú účastníci pod dohľadom profesionálnych lektorov z praxe – novinárov, fotografov, grafikov a kameramanov. Spolu s mediálnym tímom organizátorov ťa oboznámia a naučia, ako pracovať v rôznych oblastiach mediálnej sféry.

mes2015
Kurzy sa uskutočnia počas mesiacov november, december 2015 a apríl 2016 v priestoroch SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Registračný poplatok je 25 eur/kurz a zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, materiál aj lektorov.

Ak máš záujem o tieto mediálne víkendovky, vyplň prihlášku na medialnaskola.sk do 25. októbra 2015.
Viac informácií o projekte na stránke medialnaskola.sk a na medialnaskola@gmail.com.

Zdroj: Bc. Alžbeta Hrušovská, Mediálna škola