Na Slovensku sa začala duchovná príprava mladých na podujatie Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutoční budúci rok v poľskom Krakove. Mottom celosvetovej akcie bude úryvok z Biblie “Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo”, ktoré určil pápež František. 

O čom sú SDM

Svetové dni mládeže (SDM) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu. Pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Ich nadšenie prekonalo všetky očakávania. V roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začala veľké dobrodružstvo Svetových dní mládeže. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme. Ich cieľom je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež
podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež.

Príprava mladých na Slovensku

Za výpravu a organizáciu slovenských mladých je zodpovedná Rada KBS pre mládež a univerzity. Prípravu na toto podujatie nazvala Milosrdný rok. Záujemcovia ju nájdu na stránke svetovednimladeze.sk. Nadväzuje na Čistý rok, ktorý vyvrcholil počas leta na Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade, kde sa spustila príprava na SDM v Krakove. Séria tém o čistom srdci, ktorú pripravilo vyše 30 autorov, vyšla po jej skončení aj v knižnej podobe.

11267925_10152854342526607_8163477248585791148_n“Pápež František nám pred dvomi rokmi, keď sme sa s ním lúčili na SDM v brazílskom Rio de Janeiro, určil tri témy celosvetovej duchovnej prípravy na najväčší sviatok mladej Cirkvi. Spojil ich s tromi blahoslavenstvami. V túžbe uskutočniť jeho želanie na poli pastorácie mládeže pozývame všetkých mladých k spolupráci. SDM sa uskutočnia v rodisku sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny. Cez nich sa odhalí krása Božieho milosrdenstva. Uskutočnia sa tiež v Svätom roku milosrdenstva, ktorý ohlásil pápež František. A napokon – ich mottom je už spomínané blahoslavenstvo o milosrdných. Preto po Čistom roku prichádza Milosrdný rok,” hovorí Pavol Danko, zodpovedný za tím Milosrdného roka, ktorý je zložený z deviatich katechéz. Ich názvy predstavujú začiatočné písmená akronymu “MILOSRDNE” a zverejňované budú postupne vždy posledný utorok v mesiaci.

Každá z deviatich tém, ktorá bude k dispozícii zadarmo, obsahuje list mladým, ktorí píšu kňazi alebo zasvätené osoby. Z Písma je názov rubriky s úryvkami zo Svätého Písma k danej téme. “Nanovo objavíme milosrdného samaritána, márnotratného syna, cudzoložnicu, ktorú Ježiš ochráni pred kameňovaním, stratené ovce i drachmy a mnohé ďalšie poklady Písma,” vysvetľuje Danko. Milosrdný_rokĎalšou časťou sú originálne nápady na stretnutia mladých a hodiny náboženstva. Z prameňa milosrdenstva sú citáty z Denníčka sestry Faustíny Kowalskej, ktoré pripravuje tím so sestrami z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Novou časťou materiálov je adorácia. Obsahuje zamyslenia, texty z Písma, modlitby, prosby a piesne.

Vyše 2,5 milióna ľudí sa stretne v Poľsku

Najbližšie podujatie SDM sa uskutoční od 25. do 31. júla 2016 v Krakove. Poľsko privíta medzinárodné stretnutie mladých už po druhýkrát, v roku 1991 sa uskutočnilo v meste Čenstochová. Tím, ktorí ho chystá, očakáva vyše 2,5 milióna ľudí zo stoviek krajín zo všetkých kontinentov.

Viac informácií o podujatí a slovenskej príprave na svetovednimladeze.sk.

Zdroj: Michal Lipiak, Rada KBS pre mládež a univerzity