Počas štyroch inšpiratívnych dní objavovali mladí stredoškoláci z celého Slovenska tajomstvá úspešného lídra. Organizátorom bola vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko v spolupráci s členom správnej rady, spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.

Dvadsaťštyri stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí úspešne absolvovali programy JA Slovensko, sa stretli na vzdelávacom projekte JA Líder. V minulom školskom roku preukázali, že majú nové nápady, organizačné schopnosti a vedia inšpirovať, motivovať a viesť svojich spolužiakov.

IMG_4561

Počas štyroch dní od 30.septembra do 3. októbra 2015 v Belušsských Slatinách sa títo mladí lídri zúčastnili interaktívnych workshopov a aktivít. Zdokonaľovali svoje komunikačné a organizačné schopnosti, prezentovali výsledky tímovej práce a zapojili sa aj do otvorenej diskusie so zástupcami významných spoločností.

„Program tohto projektu bol zameraný na rozvíjanie manažérskych a lídrovských zručností, ktorých ovládanie je jedným z predpokladov pre uplatnenie sa na trhu práce a úspešné pôsobenie v budúcom zamestnaní,“ zhodnotil Adam Šepetka, generálny riaditeľ JA Slovensko.

Titul JA Mladý líder 2015 získal Michal Janko z Gymnázia Trebišovská 12 v Košiciach, ktorý na záver projekt zhrnul: „Program bol od prvého momentu nesmierne zaujímavý a poučný. Ak by som mal možnosť spolupracovať na niečom podobnom v budúcnosti, určite by som nezaváhal ani sekundu a šiel by som do toho. A nielen do tohto projektu, ale do všetkých akcií organizovaných spoločnosťou Junior Achievement Slovensko. Posledný rok života s JA mi dal mnoho spomienok, skúsenosti a nových priateľov. Tým najúžasnejším záverom toho všetkého je toto ocenenie, ktoré si nesmierne vážim a určite sa budem snažiť zo všetkých síl, aby som lektorom, ale aj sám sebe dokázal, že si ho zaslúžim.“

IMG_6818

Zdroj: Adam Šepetka, JA Slovensko