Jedenásť európskych škôl si 15. októbra prevzalo ocenenie The Entrepreneurial School Award 2015. Ocenenie je jedinečným uznaním najlepších škôl v rámci podnikateľského vzdelávania na národnej a európskej úrovni. Medzi ocenenými bola aj slovenská škola, Hotelová akadémia na Mikovíniho ul. v Bratislave.

The Entrepreneurial School (Škola podnikania) je aktuálne najväčšou iniciatívou podnikateľského vzdelávania v Európe. Táto iniciatíva je organizovaná JA Europe, čiastočne financovaná Európskou komisiou a podporovaná ďalšími partnermi.

Slávnostné oceňovanie prebiehalo v Bruseli, na pôde Európskeho parlamentu, za účasti niekoľkých jeho členov, ako aj oficiálnych predstaviteľov Európskej komisie, členov Správnej rady JA Europe a ďalších pozvaných hostí. Ocenené školy boli z Dánska, Fínska, Nemecka, Grécka, Talianska, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Veľkej Británie a Slovenska.

Európske ocenenie si prevzala Hotelová akadémia na Mikovíniho ul. v Bratislave, ktorá prináša už viac ako 10 rokov nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom programov Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko). Podnikateľské vzdelávanie je súčasťou vízie tejto školy a je zahrnuté do školského vzdelávacieho programu. Do predmetov vstupuje prostredníctvom rôznych aktivít a sebahodnotiacich kvízov, ktoré mapujú u žiakov rozvoj ich podnikateľských zručností na začiatku a na konci školského roka. Žiaci majú možnosť objaviť svoj potenciál a rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti, ale aj myslenie, ako sa stať aktívnym a úspešným pri budovaní svojej kariéry.

„Bola to úžasná príležitosť spoznať nadšených učiteľov a riaditeľov rôznych typov škôl z rôznych krajín. Rozvoj podnikateľského vzdelávania znamená rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí nevyhnutných pre ich budúcnosť, a na tom sa zhodli učitelia všetkých ocenených škôl,“ povedala Kornélia Lohyňová, ktorá si za Hotelovú akadémiu v Bratislave prevzala z rúk Caroline Jenner (CEO, JA Europe) a Jany Žitňanskej (poslankyňa Európskeho parlamentu) ocenenie The Entrepreneurial School Award.

„Teším sa, že vďaka programom a projektom JA Slovensko sa školám môže dostať takéhoto významného ocenenia. Verím, že podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí na základných i stredných školách je kvalitnejšou a lacnejšou alternatívou prevencie proti nezamestnanosti mladých na Slovensku, ako akékoľvek dodatočné opatrenia alebo balíčky, ktoré sú viac nesystémovým plátaním už vzniknutého problému s nezamestnanosťou absolventov škôl,“ dodáva generálny riaditeľ JA Slovensko Adam Šepetka.

Zdroj: Adam Šepetka, JA Slovensko