Ilúzia je hlavnou témou druhej katechézy z niekoľkomesačnej duchovnej prípravy mladých Slovákov na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia budúci rok v júli v poľskom Krakove.

Balíček, zložený z listu mladým, originálnych a nových nápadov na ich spoločné stretnutia či hodiny náboženstva, je možné nájsť bezplatne na oficiálnej stránke www.svetovednimladeze.sk.

Niekoľkostranový materiál vypracovali skúsení lektori z viacerých miest Slovenska. Nachádzajú sa v nej aj úryvky z Biblie, dotazník a návrh adorácie nadväzujúce na hlavnú tému celej katechézy. Poslednou časťou sú modlitby, prosby a citáty z denníčka sv. Faustíny Kowalskej, jednej z dvoch patróniek Svetových dní mládeže v Krakove.

Prvou časťou novej katechézy je list o ilúziách o Bohu, ktorý pre mladých napísal František Trstenský, ktorý sa zameriava na biblické vedy a prednáša Nový zákon, biblickú gréčtinu a biblickú teológiu. “Nesprávne chápanie milosrdenstva Boha je častou súčasťou našich fatamorgán, podľa ktorej Pán Boh je dobrý, odpúšťajúci, láskavý…, to len vy kňazi a Cirkev, ste si to poprekrúcali, trváte na spovediach, náprave života, pravidelnej modlitbe… Žiaľ, Božie milosrdenstvo sme zamenili za ilúziu Božieho pritakávania našim hriechom a neochotu sa zmeniť,” prihovára sa mladým František Trstenský. “Na Ježišovi obdivujem, ako človeka dokáže rýchlo dostať do reality tým, že mu prevráti jeho dovtedajšie ilúzie úplne naruby,” dodáva v liste pre mladých v novej katechéze súčasný prorektor Katolíckej univerzity pre zahraničné vzťahy.

Originálnou časťou sú aktivity spojené s ilúziami, ktorých cieľom je napríklad “otvoriť oči srdca”. O ilúziách v duchovnom živote a o službe blížnym je aj desať myšlienok z denníčka sr. Faustíny. Záver patrí textu adorácie, spojenej s návrhu piesní, úvodného príhovoru, biblického úryvku, zamyslenia, otázok na uvažovanie, prosieb a modlitby. “Od detstva ma fascinovali kúzelnícke triky a ilúzie. Vždy som mal radosť, keď som niektorý trik alebo ilúziu odhalil. Verím,že podobnú radosť z odhalenia ilúzií o sebe a o Bohu budú mať všetci, ktorí použijú naše materiály,” povedal Pavol Danko, zodpovedný za tím Milosrdného roka. Ten pozostáva z deviatich katechéz. Ich názvy predstavujú začiatočné písmená akronymu “MILOSRDNE” a zverejňované sú na webe a vo viacerých médiách vždy posledný utorok v mesiaci.

Svetové dni mládeže sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Predsedá im Svätý Otec a slávia sa každé dva až tri roky. Ich cieľom je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež. Témou najbližších sú slová z Biblie “Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo”. Pred dvomi rokmi ju vybral pápež František. V ich duchu prebieha od septembra na príprava slovenských mladých s názvom Milosrdný rok. Vyvrcholí účasťou na SDM, ktoré sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v Krakove.

Zdroj: Michal Lipiak, Rada KBS