Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene prinášajú nový bezplatný e-learning na tému Etika médií v globálnom vzdelávaní. Je určený študentom a pedagógom.

E-learning na aktuálnu tému Etika médií v globálnom vzdelávaní prináša odpovede aj na tieto otázky:
Nakoľko je naše posudzovanie ľudí či rozvojových krajín ovplyvnené médiami?
Je naše vnímanie objektívne?
Vnímame Afriku len ako jednu krajinu?
Ktoré kampane nerešpektujú Etický kódex zobrazovania obrazového materiálu a podávania správ?
Ako sa prejavuje tzv. „komplex bieleho spasiteľa“ a čo označujeme ako tzv. „rozvojovú pornografiu“?

Okrem toho prináša mnoho ďalších informácií, a to zaujímavou a ucelenou formou. Súčasťou sú rôzne aktivity, tipy na inšpiratívne zdroje, tematické prílohy, videá a fotografie.

Je dostupný bezplatne na stránke Sokratovho inštitútu. Je určený predovšetkým študentom a pedagógom základných a stredných škôl. Vhodný je však pre každého, kto chce vnímať svet vlastnými očami.

Vzdelávací materiál pripravilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s Andrejom Návojským z Nadácie Milana Šimečku a Technickou univerzitou vo Zvolene. Je súčasťou projektu „Globálne vzdelávanie v súvislostiach”, ktorý finančne podporil Slovak Aid.

Viac informácií na zelenaskola.sk.

Zdroj: Zuzana Dovalová, Živica