Počas októbrovej kampane Detský čin pomoci sa organizácii eRko podarilo zaslať rodinám v núdzi balíčky pomoci s celkovou hmotnosťou viac ako tri tony. Pomohlo 3 503 detí a dospelých zo 100 slovenských obcí.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí vyhodnotilo svoju októbrovú kampaň Detský čin pomoci.V tomto roku sa do našej každoročnej kampane zapojilo 3 503 detí a dospelých zo 100 obcí Slovenska, a dokonca aj jedna rodina z Anglicka. Počas októbrového mesiaca sa nám podarilo zaslať slovenským núdznym rodinám balíčky pomoci s trvanlivými potravinami, oblečením, školskými pomôckami, či drogériovým tovarom s celkovou hmotnosťou viac ako tri tony. Aj prostredníctvom tohto činu pomoci sme objavovali posolstvo lásky a milosrdenstva,” povedala koordinátorka kampane, Ivana Kačurová.

dcp_ts2_regina_sinovicka_sena01Vedúci detských spoločenstiev eRka a učitelia z 13 zapojených škôl motivovali deti k skutkom nezištnej pomoci heslom Pošlime balíček pomoci. Deti v rámci kampane vytvorili a zaslali viac ako 230 balíčkov pre núdzne rodiny z rôznych regiónov Slovenska. Okrem praktických vecí zabalili aj svoj list, kresbu či milý odkaz, ktorým chceli adresovanej rodine vyjadriť spolupatričnosť a duchovnú blízkosť. Túto akciu uskutočnilo eRko v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, ktorej terénni pracovníci identifikovali adresátov pomoci a pomohli s distribúciou balíčkov od detí.

Počas októbra vyzvalo eRko svojich členov a sympatizantov i k šíreniu úcty voči utečencom a migrantom a k modlitbe za nich. Niektorí členovia zaslali na sekretariát hnutia svoje balíčky solidarity, ktoré doručia do neštátneho domova pre utečencov v Rakúsku a tiež na slovinsko-rakúsku hranicu.

Sprievodnou akciou Detského činu pomoci bolo aj zbieranie plastových vrchnáčikov. Vrchnáčiky zo zberných miest neskôr využívajú firmy, ktoré finančne prispievajú na zdravotnú pomoc pre deti s vážnymi zdravotnými problémami. Deti ich vyzbierali v rámci Detského činu pomoci 2015 viac ako 200 kilogramov.

Akcia Detský čin pomoci vznikla v roku 2000 z potreby viesť deti k všímavosti voči potrebám druhých. V projekte nejde len o veľké činy, ale aj o výchovu k zodpovednosti a osobnej iniciatíve cez konanie každodenných menších skutkov pomoci. Deti so svojimi vedúcimi počas kampane absolvovali tri stretká k téme milosrdenstvo.

Zdroj: Juraj Králik, Erko