Dnes začína špeciálny Týždeň Cirkvi pre mládež. V rámci neho sa uskutoční evanjelizačné turné Godzone v piatich slovenských mestách a jednom českom meste a futsalový turnaj o pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska. Týždeň vyvrcholí spustením oficiálnej slovenskej registrácie na Svetové dni mládeže v Krakove.

Evanjelizačné turné Godzone v piatich slovenských a jednom českom meste, futsalový turnaj o pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska a spustenie oficiálnej slovenskej registrácie na budúcoročné Svetové dni mládeže v Krakove. Toto všetko ponúka špeciálny Týždeň Cirkvi pre mládež. Začína sa dnes a potrvá do nedele. Už po dvanásty krát ho koordinujú zástupcovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Uskutoční sa v čase, ktorý je z historického pohľadu spojený s odvážnym konaním mladých ľudí v roku 1989, ktorí nebojácne bojovali za slobodu a zmenu vtedajšieho systému.

“Z historického pohľadu je mesiac november dôležitým sprítomnením udalostí z roku 1989. Sedemnásty november je pamätným dňom boja za slobodu a demokraciu a medzinárodným dňom študentstva. Katolícka Cirkev preto práve tento týždeň predstaví v spolupráci s aktívnymi kňazmi i laikmi svoju ponuku pre mladých. Vychádzame zo slov, ktoré nám zanechal dnes už svätý pápež Ján Pavol II. “Cirkev má veľa čo povedať mládeži a mládež má veľa čo povedať Cirkvi. Tento vzájomný dialóg musí byť úprimný, zrozumiteľný a odvážny,” uviedol vo svojej apoštolskej exhortácii Christifideles laici, ktorá je považovaná za magnu chartu katolíckych laikov,” hovorí kňaz Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. “Celý rok, a zvlášť počas celého tohto týždňa, sa budeme snažiť povzbudzovať mladých k vytváraniu rôznych aktivít a podujatí (lokálnych aj celonárodných), ktoré majú povzbudiť mládež k aktívnemu a osobnému vzťahu s Bohom a identifikácii sa so živou Cirkvou. Naša ponuka podujatí duchovného a voľnočasového charakteru chce poukázať na hodnotu mladosti a nevyhnutnosť ľudskej i duchovnej formácie mladých, aby mladí prežívali slobodu v zodpovednosti, tvorivosti a angažovanosti,” dodáva Chrvala.

Už dnes sa začína evanjelizačné turné projektu Godzone. Vstupné na všetky koncerty je zdarma. Tohtoročný siedmy ročník podujatia sa nesie v znamení témy “Zmena atmosféry”Ďalším veľkým podujatím bude celoslovenský mládežnícky futsalový turnaj o pohár predsedu KBS, ktorý sa uskutoční 21. novembra v Hale Cassosport v Košiciach. Je vyvrcholením desiatok dekanátnych a diecéznych futsalových turnajov. O pohár predsedu KBS budú bojovať tímy z jednotlivých diecéz Slovenska. Na príprave a organizačnom zabezpečení sa podieľa Arcidiecézne centrum mládeže v Košiciach. Týždeň Cirkvi pre mládež vyvrcholí spustením slovenskej registrácie na Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa uskutoční v júli 2016 v Krakove. Mladých, ktorých sa očakáva okolo 2,5 milióna, pozýva Svätý Otec.

Zdroj: Komunikačný tím Rady pre mládež a univerzity KBS