Na našom prvom vzdelávacom seminári, ktorý sa konal v priestoroch Hotela Junior Piatrová vo Vrútkach, sa stretli účastníci z neziskových organizácií z celého Slovenska. Spolu s nimi sme sa počas troch dní učili, ako efektívne využiť fundraising pre svoje projekty.

Viacdňové vzdelávacie semináre sú novým projektom Rady mládeže Slovenska a Nadácie Intenda, ktorých cieľom je pomôcť mládežníkom a pracovníkom s mládežou získať potrebné znalosti a zručnosti na realizáciu a skvalitnenie projektov vo svojich neziskových organizáciách.

Prvý vzdelávací seminár sa uskutočnil minulý týždeň od štvrtka 5. novembra do soboty 7. novembra 2015 v priestoroch Hotela Junior Piatrová vo Vrútkach. O základoch fundraisingu rozprávali zakladatelia Slovenského centra fundraisingu, Eduard Marček a Katarína Bartovičová.

Seminár sa začal otázkou, čo je to fundraising. Pojem, ktorý nemá slovenský ekvivalent, však nie je iba o získavaní zdrojov. Účastníci sa oboznámili s fundraisingom ako systematickou a dlhodobou činnosťou, ktorá zahŕňa okrem iného aj vytvorenie a budovanie vhodnej identity organizácie, strategické plánovanie zdrojov, správny výber nástrojov či pravidelnú komunikáciu s darcami. Taktiež im školitelia priblížili fundraisingové prostredie na Slovensku a otázky transparentnosti a etiky v tejto oblasti.

IMG_6393Priebeh seminára sa niesol v priateľskej neformálnej atmosfére. Teoretické poznatky sa prelínali s praktickými krátkymi úlohami, na ktorých účastníci pracovali samostatne aj v skupinách. Jednotlivé bloky dopĺňali zaujímavé príklady z praxe či inšpiratívne videá z fundraisingových kampaní. Účastníci tiež mali priestor na otázky, diskusie a prestávky medzi blokmi mohli využiť na zdieľanie svojich skúseností či konzultáciami so školiteľmi.

Ďakujeme všetkým účastníkom prvého seminára, ako aj skvelým školiteľom a tešíme sa na informácie o zrealizovaných projektoch. Už budúci týždeň školíme ďalších účastníkov opäť vo Vrútkach. Tentokrát sa budeme učiť správne plánovať aktivity a pracovať s dobrovoľníkmi.

Viac fotografií zo seminára na Facebooku.

MS