Na Slovensku sa spustila oficiálna registrácia pre pútnikov na najväčšie celosvetové stretnutie mladých ľudí s pápežom Františkom.

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a Kanet, n.o. v spolupráci so slovenskými diecézami a mládežníckymi organizáciami spustili oficiálnu registráciu pre slovenských pútnikov na najväčšie celosvetové stretnutie mladých ľudí s pápežom Františkom. Uskutoční sa v júli budúceho roka v Krakove. Záujemcom ponúka nielen registráciu, ale aj duchovnú prípravu. Registrovať sa je možné výhradne vyplnením registračného formulára a uhradením poplatku na účet diecézy či organizácie, cez ktorú sa pútnik zaregistruje. Ich kompletný zoznam je dostupný na webe. V prvej fáze prebieha registrácia do konca marca 2016 za zvýhodnenú cenu. Definitívny koniec registrácie na akciu, na ktorej sa očakáva okolo 2,5 milióna mladých, ešte jej poľskí organizátori nezverejnili.

Pútnikom Rada pre mládež a univerzity KBS ponúka tri varianty registrácie:

  • prvý zahŕňa celú púť, ktorá pozostáva z účasti na Dňoch v diecézach, samotných SDM a dopravy (od 20. do 31. júla 2016),
  • druhým je účasť na SDM s dopravou  (od 25. do 31. júla 2016), bez absolvovania Dní v diecézach, počas ktorých poľské hosťujúce diecézy pripravujú špeciálny program pre pútnikov,
  • tretím variantom je účasť na SDM s vlastnou dopravou (od 25. do 31. júla 2016).

9381545155_0d4b637532_kCelková cena, spolu so slovenským balíkom pútnika, je 210 eur do konca marca. Potom sa suma zvýši o 20 eur. Okrem toho bude poplatok za cestovné, ktoré sa v jednotlivých diecézach a organizáciách líši.

Ak sa pútnici budú chcieť zúčastniť na svetovom podujatí kratšie a nemajú záujem o balík pútnika, ktorý ponúka Rada, môžu sa registrovať individuálne cez oficiálnu webovú stránku akcie, ktorá ponúka pútnikom viacero možností.  Mladí do 18 rokov môžu ísť na SDM za splnenia určitých podmienok, ktoré nájdu na webových stránkach v informáciách pri registrácii. Na SDM sa môžu zúčastniť aj zdravotne ťažko postihnutí. Po zaregistrovaní na slovenských stránkach budú mať slovenskí pútnici zabezpečenú základnú stravu a ubytovanie počas Dní v diecézach a na SDM. V Krakove sa slovenskí pútnici spoločne budú môcť zísť na slovenskom programe zloženom z katechéz a svätých omší.

Bližšie informácie o registrácii poskytne organizačný tím na e-mailovej adrese mladez@kbs.sk.

Zdroj: Komunikačný tím SDM
Foto: www.svetovednimladeze.sk