Počas celého roka mali mladí ľudia zo Žilinského kraja možnosť zúčastniť sa vzdelávacích workshopov a školení. Ich snahou bolo motivovať ich, aby sa stali aktívnymi obyvateľmi miest a obcí a zaujímali sa o život vo svojom okolí aj o veci verejné.

Rada mládeže Žilinského kraja zrealizovala v Žilinskom kraji 43 krátkodobých vzdelávacích aktivít pre stredoškolákov a žiakov druhého stupňa základných škôl. Zúčastnilo sa ich spolu 1 022 mladých ľudí. V rámci diskusií sa žiaci bližšie zoznámili s témami participácia a zastupiteľská demokracia. Workshopy im zároveň ponúkli návod, ako majú definovať svoje požiadavky, presadzovať ich a že je potrebné motivovať seba i svojich rovesníkov k aktívnemu životu.

IMG_0080„Workshopy boli realizované ako súčasť celoslovenského projektu Aktiv(iz)uj sa! vo všetkých krajoch Slovenska pod hlavičkou Asociácie krajských rád mládeže“, informovala Darina Čierniková, riaditeľka Kancelárie projektového riadenia Rady mládeže Žilinského kraja.

Vyvrcholením aktivizácie mladých ľudí boli aj dve víkendové školenia, ktoré sa konali 20.-22.11.2015 a boli určené pre aktívnych lídrov z mestských mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže, ale aj tých, ktorí plánujú vo svojej obci motivovať rovesníkov k záujmu o veci verejné. Téme aktívnej participácie na živote obce a mesta sa venovalo 30 mladých ľudí.

Uvedené vzdelávanie sa realizovalo s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015.

Zdroj: Ing. Darina Čierniková, Rada mládeže Žilinského kraja