Uplynulý víkend zasadala vo Važci celoslovenská rada Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. V programe nechýbalo bilancovanie práce za uplynulý rok,  aktuálne výzvy pre mladých, a takisto schvaľovanie regrantingu na rok 2016.

Na prvom jej tohtoročnom zasadnutí sa počas uplynulého víkendu stretlo 25 vedúcich zástupcov oblastných centier združenia. Ako uviedol Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM, „Celoslovenská rada je najvyšším orgánom ZKSM a na každom jej zasadnutí sa rokuje o dôležtých veciach týkajúcich sa združenia ale je to taktiež príležitosť a čas rozvíjania vzťahov i osobnostného rastu pre našich zástupcov oblastných centier.

Program začal v sobotu ráno zamyslením predsedu združenia Jána Buca o nevyhnutnosti milosrdenstva v živote každého človeka. Po ňom nasledovala pracovná časť, kde boli predstavené návrhy na funkčné zmeny v rámci združenia, o ktorých mohli účastníci spolu diskutovať.  Jednou z tém stretnutia bol aj regranting, schválenie prerozdelenia financií na rok 2016. Počas stretnutia taktiež došlo aj k bilancovaniu za uplynulý rok. Zhodnotili sa aktivity podporené z interného grantu a predstavili sa okruhy tém projektov,  do ktorých sa budú môcť aktívne zapojiť mládežnícke spoločenstvá v roku 2016.

Zástupcovia oblastných centier boli tiež oboznámení s možnosťami akreditovaného neformálneho vzdelávania pre svojich členov. V rámci tohto vzdelávania sa ZKSM usiluje o pravidelnú formáciu v oblasti dobrovoľníctva, líderstva, animátorskej služby a sieťovania spoločenstiev. Na záver programu predstavil koordinátor projektu Tvoja vec Eduard Filo účastníkom kampaň s názvom Si kľúčový, ktorej cieľom je podpora prvovoličov a nevoličov v aktívnom prístupe k parlamentným voľbám v tomto roku.

Po formálnom programe nasledoval spoločný čas, zameraný na osobnostný rast členov združenia. V rámci neho bola pre nich pripravená interaktívna prednáška s názvom Paradigma celistvého človeka, ktorej cieľom bolo účastníkov podnietiť k novému pohľadu na seba a vlastnú osobnosť v celej komplexnosti ľudskosti. Stretnutie sa zakončilo neformálnym spoločným časom zúčastnených.

ZKSM sa už dvadsaťpäť rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Umenie milovať, Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania Lifenet. 

Zdroj: Mgr. Daniel Lysý, ZKSM