Nezisková organizácia JA Slovensko pripravila pre základné školy vzdelávací program JA Základy podnikania, vďaka ktorému hravo vstúpia do sveta podnikania. Zameraný je na rozvíjanie podnikateľských schopností a finančnej gramotnosti a dopĺňa tradičnú skladbu vyučovacích predmetov základných škôl.

Vzdelávací program JA Základy podnikania poskytuje žiakom praktické informácie o fungovaní firmy v systéme slobodného podnikania. Hravou formou v nich rozvíja podnikateľské a ekonomické schopnosti a zlepšuje finančnú gramotnosť. Program pozostáva z piatich hlavných tém prezentovaných počas 5 – 7 týždňov. Vyučujúcimi sú dobrovoľní konzultanti z podnikateľskej sféry, ktorí prepájajú teóriu s praktickým svetom ekonomiky a obchodu. Voľno-časový projekt dopĺňa tradičnú skladbu vyučovacích predmetov základných škôl. Je určený žiakom 5. až 6. ročníka základných škôl. Do programu je v súčasnosti zapojených 95 základných škôl a 2 156 žiakov.

Adam Šepetka, generálny riaditeľ JA Slovensko, o programe JA Základy podnikania dodáva: Žiak v programe získava prehľad o svete podnikania a finančnej gramotnosti, učí sa správať a konať vo svete dospelých, rozhodovať sa, získava nové poznatky a prehľad o svete povolaní.”

Vzdelávací program JA Základy podnikania bol vytvorený v spolupráci so spoločnosťou Metlife, vďaka ktorej je pre školy bezplatný.

„Spoločnosť MetLife je už viac ako 20 rokov na Slovensku známa svojim sloganom „Finančná istota“. Aj preto nás veľmi teší, že sa môžeme zapojiť do finančného vzdelávania detí. Pomoc komunite je jednou z neoddeliteľných častí kultúry našej poisťovne. Ja sám som jedným z dobrovoľníkov a projekt vnímam veľmi pozitívne, keďže si uvedomujem, že deti sú naša budúcnosť a je potrebné im poskytnúť kvalitné vzdelanie aj vo finančnej oblasti,“ povedal Pavol Dorčák, CFO, MetLife Slovakia.

Viac informácií o programe na jaslovensko.sk/jazakladypodnikania.

Zdroj: JA Slovensko