Práca s mládežou máva nálepku “ľahkej práce”. Zaujíma vás, čo všetko môžu riešiť ľudia, ktorí sa našim deťom venujú? Ako by to išlo vám? Ustojíte virtuálnu stáž v takomto programe, alebo vás premôžu požiadavky detí? Za pár minút môžete mať vďaka novej online hre OKO vo všetkom jasno.

V tomto čase sa takmer denne stretávame s témou uznania hodnoty práce s deťmi a mládežou. Či už hovoríme o uznaní morálnom alebo finančnom stretávame sa s tým hlavne v školstve. Deťom sa však nevenujú len tam. Na Slovensku máme množstvo dobrých klubov, záujmových krúžkov, poradní, vzdelávacích a dobrovoľníckych programov.

OKO grafikaAko to v nich vyzerá a s čím sa tam pracovníci stretávajú, môže byť pre bežných ľudí veľmi vzdialené. KASPIAN je jedným zo stabilných občianskych združení, ktoré v tejto oblasti pôsobia a snažia sa hodnotu svojej činnosti priblížiť aj verejnosti. Zábavou, podporou a zážitkom pomáhajú nájsť vlastnú cestu deťom a mladým ľuďom v Bratislave. Môžu k ním prísť pre radu, pomoc, za športom, alebo zábavou. Ich práca nie je ľahká, ale o to je cennejšia.

Ako občianske združenie sú často odkázaní na podporu a pomoc od verejnosti, dobrovoľníkov či sponzorov. Práve preto dlhodobo hľadali vhodný spôsob ako bežnému človeku priblížiť to, čo robia. Prišiel nápad vytvoriť online hru. Pri jej tvorbe sa spojili s organizáciami Slovenský skauting a INEX Slovakia vďaka čomu vznikol jedinečný projekt podporený aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Objav kompetencie online alebo v skrátene OKO je hra, kde hráč hrá rolu dobrovoľníka, či pracovníka v programoch pre deti a mládež. Postupne k nemu chodia deti, ktoré na hráča majú určitú požiadavku, úlohu, či problém. Na hráčovi je ako sa rozhodne k nim pristupovať. V realite máte väčšinou pri deťoch na reakciu obmedzený čas. Deti nečakajú, kým si to pracovník rozmyslí a tak to je aj v tejto hre. Ak sa neviete rozhodnúť, dieťa nespokojne odchádza preč. Hráč sa usiluje udržať v hre čo najviac spokojných detí.

Zároveň si počas hry človek preverí niektoré zo svojich zručností. Pôjde napríklad o aktívne počúvanie, zvládanie stresu, vnímanie, analýzu a riešenie problémov, tímovú prácu, či schopnosť riadenia a organizácia procesov. Začína sa od ľahkých úloh a postupuje až k relatívne náročným na logiku, morálku, pohotovosť a kritické myslenie. Hra vytvára priestor uvedomiť si reálny presah týchto zručností do bežného, ale aj pracovného života. Preto neváhajte a vyskúšajte si ju aj vy na stránke objavkompetencieonline.sk/.

Zdroj: Zuzana Milatová, KASPIAN