K poslaniu Rady mládeže Slovenska (RmS) ako platformy zastrešujúcej tridsaťtri mimovládnych organizácií venujúcich sa deťom a mládeži jednoznačne patrí reagovať na celospoločenské témy, akou sú v tejto chvíli voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 5. marca 2016.

Cieľom tejto analýzy je poskytnúť prehľad politických programov, predstaviť kľúčové návrhy politických strán v oblasti mládeže a ponúknuť sumarizačný náhľad na politické spektrum pár týždňov pred voľbami. Rada mládeže Slovenska chce povzbudiť prvovoličov a mladých ľudí k účasti vo voľbách, aby tak využili svoje ústavné právo podieľať sa na voľbe poslancov do najvyššieho legislatívneho orgánu našej krajiny.

Pri vypracovávaní zadania sme prihliadali na predvolebné prieskumy agentúr Focus a Polis Slovakia, na základe ktorých sme sa zamerali na nasledujúcich sedem strán, ktoré mali podľa prieskumov verejnej mienky najväčšiu šancu presiahnuť zákonom stanovený prah zvoliteľnosti 5% (v abecednom poradí):

 • Kresťanskodemokratické hnutie,
 • MOST-HÍD,
 • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA),
 • SIEŤ,
 • Sloboda a Solidarita,
 • Slovenská národná strana,
 • SMER – sociálna demokracia.

Po analýze volebných návrhov jednotlivých politických strán v oblasti mládeže konštatujeme, že všetkých sedem kandidujúcich subjektov ponúka mladým ľuďom viaceré opatrenia, ktoré sa ich bytostne dotýkajú, a je práve v rukách mladých rozhodnúť sa, ktorou cestou sa vyberú.

 • Niektoré politické programy boli konkrétnejšie (KDH, MOST-HÍD, SaS, SIEŤ, SNS), iné len zadali línie, ktorými sa daná strana plánuje vydať (OĽaNO-NOVA, SMER-SD). Spoločným menovateľom všetkých strán je však prítomnosť politík, ktoré priamo či nepriamo ovplyvnia mladých ľudí v prípade, že budú uvedené do praxe.
 • V oblasti školstva sa najčastejšie vyskytovala téma duálneho vzdelania, akreditácie vysokého školstva, zefektívnenia profesijného a študijného poradenstva, financovania školstva, či rastu odbornosti a zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu.
 • Návrhy politických strán v oblasti mládežníckych politík spočívajú zväčša vo vyzdvihnutí dôležitosti mládežníckych organizácií.
 • V rámci tretej oblasti – rodinnej politiky – strany ponúkajú predovšetkým riešenia týkajúce sa podpory rodiny a jej financovania, rezonuje tiež téma sociálnoprávnej ochrany, zosúladenie práce s rodinou či výstavba nájomných bytov.
 • Predposlednú kategóriu tvoria opatrenia regulujúce zamestnanosť na Slovensku. Jedná sa hlavne o poskytovanie kariérneho poradenstva, flexibilizáciu  podnikateľského prostredia prostredníctvom rozličných opatrení, znižovanie byrokracie a priamu podporu regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti. Za pozitívny vnímame fakt, že sa v niektorých programoch objavila aj téma rodovej rovnosti.
 • Poslednú skupinu tvoria návrhy politických subjektov týkajúce sa ekonomického rastu, kde sme sa najčastejšie stretávali s poskytovaním kvalitných verejných služieb a statkov, ale aj s návrhom elektronizácie štátnej správy, s revitalizáciou vidieka či so zvyšovaním finančnej gramotnosti obyvateľstva.

Celú analýzu nájdeš TU.